Press |

Oproep: grants via DUOS, presentatie promovendi Jaarsymposium

Voor degenen die eind augustus nog genoten van een welverdiende vakantie, hierbij een herhaling van twee oproepen die 2 weken geleden op de site werden geplaatst.

  1. Grants via Stichting DUOS (najaar, 2019)

DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) heeft financiële ruimte om grants te verlenen voor het schrijven van studieprotocollen of het mogelijk maken van beperkt translationeel onderzoek in het kader van lopende studies.

Het gaat bij schrijfgrants om een bedrag van 5.000 euro. Het protocol moet gedragen worden door de DUOS Werkgroep Spierinvasief Blaascarcinoom of de DUOS Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom.

Grants voor translationeel onderzoek zijn maximaal 15.000 euro. Een verzoek voor een grant kan tot 30 september 2019 gericht worden aan het Bestuur (via communicatie@stichtingduos.nl). Het verzoek dient een 1 tot 2 pagina’s outline te bevatten waarin duidelijk de vraagstelling wordt geformuleerd en transparantie wordt gegeven met betrekking tot het onderzoek en de financiering.

  1. Oproep promovendi presentatie 9de DUOS Jaarsymposium

Op het 9de DUOS Jaarsymposium van vrijdag 6 december 2019 in Boerderij Mereveld te Utrecht is weer tijd vrij gemaakt voor een korte presentatie door enkele promovendi op het gebied van uro-oncologische tumoren uit de bij DUOS aangesloten ziekenhuizen.

Promovendi die mee willen doen, kunnen tot 15 november een beperkte samenvatting of boekje ter selectie aanbieden aan het DUOS Bestuur (info@stichtingduos.nl).

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected