Press |

Oproep ziekenhuizen: uw interesse voor fase 3 studie met abi/pred +/- niraparib

Momenteel wordt wereldwijd een gerandomiseerde fase 3 studie uitgerold met abi/pred +/- niraparib bij 750 pten met een extern aangetoonde DNA repair-deficiency. Vanwege het bestaande DUOS netwerk krijgen we een goede kans hierin betekenisvol te recruteren, we zullen ook een van de eerste landen zijn die opengaat.

Op de besloten pagina vindt u een schema en synopsis. Het is een redelijk complexe studie: er is een prescreening, er is uitgebreide sampling, er wordt veel imaging gedaan en er worden strakke eisen gesteld aan data turn around. De firma zal daarom uiteindelijk zelf sites selecteren op basis van site visit- en feasibility checks die ze zelf uitvoert. Belangstelling betekent dus geen zekere deelname!

Om  betekenisvol te kunnen inschatten en naar Global op korte termijn een eerste raming af te geven, stuurt u uiterlijk dinsdag 6 februari 10.00 uur een mail naar communicatie@stichtingduos.nl. Wij geven de berichten door en er wordt vervolgens contact opgenomen. Er is dus in eerste instantie niet mee nodig dan een bericht van wel/geen interesse.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in