Press |

OSTRICh studie vergelijkt behandelopties voor met docetaxel behandelde mCRPC patienten

OSTRICh is een van de weinige studies in de wereld die verschillende behandelopties voor patiënten die eerder met docetaxel zijn behandeld met elkaar vergelijkt.

Deze studie is een initiatief van de DUOS werkgroep gemetastaseerd prostaatcarcinoom en is inmiddels een jaar open voor inclusie. Op dit moment doen 13 centra mee en dit zal worden uitgebreid tot 20. Het doel van de OSTRICh studie is om te bepalen welke behandeling de voorkeur heeft voor mCRPC patiënten die eerder zijn behandeld met docetaxel en met slechte prognostische factoren (viscerale metastasen, progressie binnen 6 maanden na docetaxel of castratieresistentie binnen 1 jaar na start ADT): cabazitaxel of een van de antihormonale opties; abirateron OF enzalutamide.

Klinische eindpunten en biomarkers

Het primaire eindpunt is het vaststellen van het, PSA onafhankelijke eindpunt, Clinical Benefit Rate (CBR). CBR wordt gedefinieerd als de afwezigheid van tekenen van progressie (response of stabiele ziekte) en geen nieuwe of toegenomen klachten na 12 weken behandeling.

Op dit moment doen 28 patiënten mee en het doel is om uiteindelijk 152 patiënten in de studie te includeren.

Naast de klinische eindpunten wordt er ook onderzoek gedaan naar verschillende biomarkers die een response op de behandelingen mogelijk kunnen voorspellen en DNA mutaties in de ziekte door middel van onderzoek op circulerend tumor DNA.

Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen met arts-onderzoeker Rebecca Louhanepessy via ostrich@nki.nl of 06-29817434.

Klik hier voor inclusiecriteria en deelnemende ziekenhuizen inclusief contactpersonen.

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in