Press |

Over Stichting DUOS

Stichting Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS) is een multidisciplinaire studiegroep van 25 aangesloten ziekenhuizen,voor investigator initiated en door de farmacie geïnitieerde studies bij vroeg en laat prostaatkanker, blaaskanker en zaadbalkanker. DUOS is opgericht in juli 2011 mede dankzij een startsubsidie van KWF Kankerbestrijding. Sinds 1 januari 2013 is DUOS erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De groep initieert wetenschappelijk onderzoek en voert deze gezamenlijk uit in de uro-oncologisch geïnteresseerde ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast worden internationale kansen gecoördineerd opgepakt en vindt de groep aansluiting bij vergelijkbare uro-oncologische onderzoeksgroepen zoals de Scandic Group en de Spaanse SOGUG. DUOS organiseert eenmaal per jaar een Jaarsymposium (in Utrecht, toegankelijk voor artsen). DUOS heeft een Forum, waarop patiënten en betrokkenen vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen delen of een digitale second opinion kunnen aanvragen.

Criteria voor DUOS lidmaatschap

DUOS is een actieve studiegroep en wil dat ook graag blijven. De afgelopen jaren zijn enkele centra afgevallen omdat er langere tijd onvoldoende actieve studieparticipatie was. Deze centra hebben wel de mogelijkheid behouden deel te nemen aan DUOS studies en kunnen weer terugkeren bij gebleken participatie. Omwille van eenduidigheid en transparantie heeft het DUOS bestuur criteria vastgesteld waaraan centra moeten voldoen:

  • Jaarlijks een actieve participatie in tenminste twee prospectieve studies (een studie geldt als DUOS-studie als er minimaal twee DUOS-centra participeren), waarin per jaar in totaal tenminste vier patiënten zijn geïncludeerd. Retrospectieve studies wegen niet mee, het gaat om prospectieve studies die genoemd staan in de lijst ‘Studies’ op de homepage
  • Met actieve participatie wordt eveneens bedoeld: deelname aan een of meerdere DUOS-werkgroepen; een inbreng in de in- of externe DUOS-communicatie en reageren op studieoproepen. Verwijzen naar een DUOS-ziekenhuis voor studiedeelname wordt gewaardeerd, maar telt niet mee in de weging.
  • Het Bestuur beoordeelt ieder jaar in september de verschillende centra. Voldoet een ziekenhuis in september niet aan de criteria, dan is op een later tijdstip (en bij wel voldoen aan de criteria) terugkeer altijd mogelijk.

Het Bestuur

Het Bestuur bestaat uit dr. Inge van Oort (uroloog, Radboud UMC); secretaris/penningmeester Dr. Joost Boormans (uroloog ErasmusMC); Dr. Fons van den Bergh (radiotherapeut-oncoloog UMCG); prof. Luca Incrocci(radiotherapeut ErasmusMC); Dr. Andre Bergman (internist-oncoloog NKI AvL) en Professor Dr. Ronald de Wit (internist-oncoloog, ErasmusMC) en tevens voorzitter.

Stichting DUOS 2017 Van li naar re: prof. L. Incrocci,: dr. M. van der Heijden voorzitter Werkgroep; dr. J. Boormans; dr. A. Bergman; prof. R. de Wit (voorzitter); dr. I. van Oort en dr. F. van den Bergh. Ondersteuning van  A. de Kleijn (IKNL) en senior-onderzoeker K. Aben (IKNL).

Studies prostaatkanker

De NePro studie bij patiënten met prostaatkanker met docetaxel +/- risedronaat was de eerste Nederlandse studie waaraan 42 ziekenhuizen hebben deelgenomen. De resultaten van de NePro studie werden ondermeer belicht op ASCO 2011. In het kielzog heeft een deel van deze ziekenhuizen deelgenomen aan de Internationale studie met docetaxel +/- lenalidomide en de fase 3 studie met MDV3100 vs placebo bij patiënten die eerder met docetaxel waren behandeld. De resultaten van deze MDV3100 Affirm studie zijn in februari 2012 op het ASCO Genitourinary Cancers Symposium gepresenteerd. Vervolgd werd met  TAK700 (orteronel), bij patiënten bij wie nog geen reden bestaat een behandeling te starten met chemotherapie (pre- docetaxel). Deze studies betekenden in feite de start en oprichting van Stichting DUOS. Het aantal studies is in de loop der jaren aanzienlijk gestegen. Momenteel worden bij continu tenminste vijf studies uitgevoerd bij prostaatkanker. U vindt de beschrijving van deze studies en de aangesloten ziekenhuizen via de homepage (www.stichtingduos.nl) onder ‘studies’. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwe studie voorstellen binnen de DUOS werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom. Voor meer informatie over nieuwe en lopende studies: info@stichtingduos.nl.

Studies blaaskanker

Het aantal studies bij blaaskanker is de afgelopen jaren snel gestegen. Momenteel vinden er onder meer de nodige immunotherapie studies (Keynote studies, pembrolizumab) plaats. U vindt de beschrijving van deze studies en de aangesloten ziekenhuizen via de homepage (www.stichtingduos.nl) onder ‘studies’. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwe studie voorstellen binnen de DUOS werkgroepen ‘Spierinvasief’ en ‘Niet-spierinvasief’ blaascarcinoom’. Voor meer informatie over nieuwe en lopende studies: info@stichtingduos.nl.

Studies zaadbalkanker

Zaadbalkanker is vooral goed te genezen als de juiste behandeling wordt gegeven (vroege detectie van uitzaaiingen, juiste en tijdige chemotherapie, deskundige operatie). Concentratie van zorg is daarbij essentieel. Stichting DUOS zet zich in voor de concentratie van uro-oncologische zorg en kennis. Zowel bij zaadbalkanker, als bij prostaat- en blaaskanker. Studies op het gebied van zaadbalkanker zijn echter schaars. In de afgelopen decennia zijn er veel studies bij zaadbalkanker uitgevoerd. Het is anno 2017 heel duidelijk wat de beste behandeling is. Deze behandelingen zijn zo goed, dat er nog maar weinig progressie cq vooruitgang mogelijk is. Vandaar dat er momenteel, ook in internationaal opzicht, nog maar heel weinig zaadbalkankerstudies zijn.

In principe worden patiënten voor een behandeling met chemotherapie altijd naar één van de academische centra verwezen als het eigen ziekenhuis minder dan 5 nieuwe patiënten met uitgezaaide ziekte ziet. Sowieso dienen alle patiënten met minder gunstige kenmerken of recidief na eerder bestraling of chemotherapie verwezen te worden (zie richtlijnen zaadbalkanker)

DUOS bundelt krachten en ijvert zo veel mogelijk studies gezamenlijk uit te voeren. In de multidisciplinaire groep wordt (inter)nationale samenwerking tussen urologie, radiotherapie en medische oncologie gerealiseerd. Het hechte verband van 30 ziekenhuizen, en daarmee sterke Nederlandse onderzoeksgroep DUOS voert het gehele spectrum van vroeg klinisch tot en met fase 3 registratiestudies uit, het aantal lopende studies ligt permanent tussen de 10 en 15. Nieuwe studies bij prostaat- en blaaskanker zijn in voorbereiding.

Up-to-date informatie op deze site, in onze wekelijkse nieuwsbrief of via het DUOS YouTube kanaal.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in