Press |

Pembrolizumab immunotherapie nog volop in onderzoek

Pembrolizumab is een vorm van immuuntherapie die in Nederland wordt toegepast voor behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide vorm van blaaskanker alleen binnen studieverband (lees ook het Blaaskanker Forum met de vraag: Blaaskanker recidief?).

Hoe werkt pembrolizumab? Afweercellen zijn nodig om kankercellen te bestrijden. PD-1 is een eiwit aan de buitenkant van bepaalde afweercellen. Sommige kankercellen kunnen zich hieraan binden. Als zo’n kankercel zich aan de afweercel bindt, wordt de afweercel uitgeschakeld en kan deze de kankercel niet aanvallen. Immuuntherapie zorgt ervoor dat de kankercel zich niet meer aan de afweercel kan binden zodat de afweercel de kankercel wel herkent en kan bestrijden.

Pembrolizumab wordt momenteel met name onderzocht bij blaaskanker (1 DUOS studie onderzoekt het middel bij prostaatkanker). Helaas weten we inmiddels dat pembrolizumab maar bij een deel van de blaaskanker patiënten effectief is. Daarom is het van belang om te trachten dié patiënten te identificeren die zinvol behandeld kunnen worden. Ook de patiënten waarbij geen effect van de immuuntherapie wordt verwacht, moeten vooraf worden geïdentificeerd. Helaas kunnen we deze selectie nu nog niet maken omdat nog niet goed bekend is welke factoren hierbij van belang zijn. Binnen de RESPONDER studie die in 2017 werd geopend binnen enkele DUOS ziekenhuizen, werden deze factoren onderzocht. De studie is inmiddels gesloten en de eerste resultaten zijn gepresenteerd.  Lees ASCO-2020 pembrolizumab bij blaaskanker.

Vier DUOS studies met pembrolizumab

In 2018 beleefde we in Nederland een kleine hype op het gebied van pembrolizumab. DUOS ontving toen veel vragen naar aanleiding van het FD artikel ‘Hoe een Nederlands middel de wereld veroverde’ en het daaropvolgende tv item ‘nieuw immuuntherapie medicijn’ van ‘De Wereld draait door’ op 15 november 2018.

Op het gebied van uro-oncologische tumoren is de stand van zaken als volgt: pembrolizumab is goedgekeurd door de EMA bij behandeling van urotheelcarcinoom van de blaas (zie behandelrichtlijn Oncoline) en wordt verder onderzocht in studieverband.

Binnen DUOS wordt pembrolizumab momenteel onderzocht bij prostaatkanker Keeynote 921. En bij blaaskanker Keynote 676, LEAP-011 en de Keynote 992.

 

Meer op DUOS

Wilt u meer weten over pembrolizumab? Type bij de zoekfunctie op de homepage ‘pembrolizumab’ in en u treft een lijst met nieuwsberichten. Hierbij vast enkele voorbeelden:

Immunotherapie (pembrolizumab) zou kunnen werken bij mCRPC met onder meer resultaten van de Keynote 199 studie.

Welke blaaskankerpatiënten hebben baat bij pembrolizumab? Update RESPONDER studie.

Pembrolizumab biedt overlevingswinst bij uitgezaaide blaaskanker (Keynote 045 studie)

KEYNOTE 057 onderzoekt effectiviteit Pembrolizumab bij niet-spierinvasieve blaaskanker

Pembrolizumab bij gevorderd urotheelcarcinoom Keynote 045 studie

Immunotherapie met pembrolizumab bij prostaatkanker ) Keynote 199 studie

Pembrolizumab: kankermedicijn van 2017 volgens Science, een achtergrondartikel uit december 2017

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected