Press |

Pre-Prevencys (invasief blaas, 2de lijn)

De Pre-Prevencys studie evalueert het effect van neoadjuvante chemotherapie voorafgaand aan radicale cystectomie bij patiënten met invasieve blaaskanker. Onderzoekers van het VUmc (Dr. A. Vis) en Erasmus MC (Dr. J. Boormans) hebben ten behoeve van deze studie een subsidie van EUR 450.000,- toegekend gekregen van KWF Kankerbestrijding.

Doel van de studie is om te onderzoeken of het mogelijk is om een complete pathologische respons, dat is afwezigheid van resttumor bij radicale cystectomie, te voorspellen aan de hand van klinische, radiologische en histologische parameters gecombineerd met moleculaire afwijkingen in het DNA/RNA van de tumor, in urine en bloed.

Hoofdonderzoeker Dr André Vis, uroloog verbonden aan het VUmc, legt uit: ‘Ongeveer ¼ van de patiënten die neoadjuvante chemotherapie krijgt, blijkt geen resttumor meer te hebben in het cystectomie preparaat. Deze patiënten hebben een veel betere overleving dan patiënten die nog wel resttumor hebben. De vraag is of patiënten met een complete respons eigenlijk wel baat hebben gehad bij een cystectomie. Misschien zou het veilig zijn om de cystectomie achterwege te laten bij deze patiënten. Om deze patiënten goed te kunnen identificeren na neoadjuvante chemotherapie, maar nog voordat hun blaas wordt verwijderd, hebben wij de Pre-Prevencys studie bedacht. In deze studie gaan we kijken of we aan de hand van verschillende klinische, pathologische en moleculaire factoren in staat zijn om een complete pathologische respons bij de radicale cystectomie te voorspellen. Mocht de studie positief zijn, dan is het doel om een vervolgstudie te doen waarbij patiënten met een vooraf geïdentificeerde complete respons gerandomiseerd worden tussen een arm die geopereerd wordt (standaardzorg) en een arm die geen operatie ondergaat en in follow-up zal gaan.’

Deelnemende sites

 

© 2022, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in