PRE-PREVENCYS (gesloten)

De studie is gesloten (update mei 2023).

PRE-PREVENCYS is een prospectieve multicenter studie voor patiënten met een spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas die een curatieve behandeling van cisplatin-gebaseerde neo-adjuvante chemotherapie gevolgd door radicale cystectomie zullen ondergaan. Het doel is onderzoeken of een pathologisch complete respons na cisplatin-gebaseerde neo-adjuvante chemotherapie kan worden voorspeld op basis van klinische, radiologische en histologische variabelen en op een brede set van biomarkers (DNA / RNA) in bloed en urine (liquid biopsy) en weefsel. In 36 maanden worden 180 patiënten geincludeerd.

De resultaten van deze studie zullen een schatting geven van het aantal patiënten dat nodig is voor een toekomstige gerandomiseerde studie waarin een active surveillance beleid bij spierinvasief blaascarcinoom zal worden onderzocht.

De belangrijkste in- en exclusie criteria zijn:

Inclusie criteria:

  • cT2-T4a N0-1 M0, WHO G1-G3 urotheelcelcarcinoom van blaas
  • histologie >50% urotheelcelcarcinoom

Exclusie criteria:

  • niet fit voor cisplatin-gebaseerde chemotherapie of radicale cystectomie
  • gelijktijdige uitgebreide carcinoma in situ bij diagnose
  • nierfunctie (eGFR) <60ml/min
  • gelijktijdige tumoren hogere urinewegen, tumoren urachus, bijkomende maligniteiten (met uitzondering van basaalcelcarcinoom huid, plaveiselcelcarcinoom huid en carcinoma in situ (bijv. mammacarcinoom of cervix) waarvoor reeds curatieve therapie is ondergaan

De studie is in februari 2020 geopend in Amsterdam UMC, locatie VUmc (dr. A.N. Vis). Aangesloten zijn: Erasmus MC (dr. J. Boormans), AvL/NKI (dr. B.W.G. van Rhijn), Radboud UMC (dr. A.G. van der Heijden), Rijnstate Ziekenhuis (drs. C.J. Wijburg),  Jeroen Bosch (dr. S. van der Meer), Elisabeth TweeSteden (dr. B. Wijsman), St. Antonius (drs. P.E.F. Stijns) en Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (dr. D.M. Somford)