Privacy Policy

Stichting DUOS is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, met informatie van en voor patiënten en van en voor medisch specialisten op uro-oncologisch gebied. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt bij inschrijving op de nieuwsbrief. U heeft daar uw naam en emailadres ingevuld. We verwerken deze volgens de privacy wetgeving dat wil zeggen dat we:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (voor de nieuwsbrief);
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (naam en email ten behoeve van de nieuwsbrief);
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen

U kunt zich altijd weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. De afmeldlink treft u onderaan in iedere nieuwsbrief.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.