Press |

Productie grondstoffen medicijnen terug naar Europa

Al eerder berichtte DUOS uitgebreid over medicatie tekorten, oorzaken daarvan en de problematiek rond de huidige productie van geneesmiddelen (zie onderstaand ‘Meer op DUOS’). Deze -ondertussen algemeen bekende- problematiek wordt nu volgens een artikel in het FD aangepakt door de Europese Commissie en de geneesmiddelenindustrie. Deze zijn in gesprek over het terughalen van de productie van grondstoffen die cruciaal zijn voor het maken van medicijnen. Dit vergt een ingreep in de vrije markt, maar is -gezien de gevolgen van tekorten- gerechtvaardigd. Het vergt van overheden wel een drastisch andere omgang met de sector, zeker van de Nederlandse.

1500 geneesmiddelen vorig jaar niet leverbaar

De roep om de productie van medicijnen terug te halen uit landen als India en China klinkt al langer vanuit de medische sector. De Nederlandse regering zette het onderwerp zelf vorig jaar op de Europese agenda.

Directe aanleiding was dat de voorbije jaren geneesmiddelen steeds vaker tijdelijk niet leverbaar waren: vorig jaar bijna 1500 keer. Dat varieert van hinderlijke, doch niet dodelijke tekorten aan de anticonceptiepil tot gevaarlijkere zaken als een tekort aan antibiotica.

De oorzaak ligt onder meer in een kwetsbare productieketen. Voor sommige medicijnen is Europa afhankelijk van de productie in één of twee fabrieken in China en India. Efficiënt, omdat schaalgrootte de kosten laag houdt. Maar bij een productievertraging ontstaat er hier wel direct een tekort.

India legt export aan banden

Een andere vrees is dat landen de uitvoer van medicijnen of ingrediënten beperken vanwege een crisis of een politieke machtsstrijd. De corona-epidemie heeft laten zien dat dit meer dan theorie is: India heeft vorige maand de export van medicijnen en grondstoffen aan banden gelegd. Pas na zware druk, van onder meer de Amerikaanse president Trump, is dat verbod deels weer ingetrokken.

Om niet meteen alle schaalvoordelen weg te gooien, is het volgens het artikel in FD cruciaal om het terughalen van de productie Europees te regelen, in plaats van dat er in elk land kostbare minifabriekjes komen. Wellicht kan de aanbesteding van windparken tot voorbeeld strekken. Wie dat met de minste overheidssteun kan doen krijgt de voorkeur.

Productie terughalen vergt wel een ommezwaai van overheden. Op medicijnen heeft Nederland — in de strijd om de zorgkosten te beteugelen — zeer succesvol bezuinigd, doordat de overheid en zorgverzekeraars hard inzetten op de laagste prijs; iets wat regelmatig gepaard gaat met vijandige woorden aan het adres van de fabrikanten.

Dat beleid moedigt echter juist de verplaatsing aan van productie naar het goedkoopste land. Om productie terug te halen, zal Nederland moeten leren om naast de stok ook weer de wortel te hanteren voor de farmaceutische industrie.

Meer op DUOS

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in