PSMA-select (2de lijn)

Het doel van de PSMA-SELECT studie bij prostaatkanker is om vast te stellen of de indicatie voor het verrichten van een Extended pelviene lymfeklierdissectie (ePLND) op basis van PSMA PET/CT leidt tot vergelijkbare oncologische veiligheid ten opzichte van de huidige klinische praktijk, waarbij de indicatie voor ePLND op basis van een nomogram gesteld wordt. Tevens zal worden onderzocht of dit leidt tot reductie van het aantal ePLND, vermindering van interventie-gerelateerde morbiditeit, verbetering van kwaliteit van leven en lagere kosten.

In- en Exclusie criteria

Om mee te mogen doen met het onderzoek, moet men aan de volgende criteria voldoen:

 1. Leeftijd >18 jaar
 2. Biopsie gevalideerd adenocarcinoom van de prostaat
 3. Indicatie voor uitgebreide pelviene lymfeklierdissectie (ePLND) in combinatie met robot geassisteerde radicale prostatectomie (RARP)
 4. Geschikt voor robot geassisteerde ePLND + RARP
 5. Mentaal competent en kan begrijpen wat de voordelen zijn van de studie en de potentiële last
 6. Geschreven informed consent

Een persoon die voldoet aan de volgende criteria zal worden geëxcludeerd in de studie:

 1. Voorgeschiedenis met eerder gediagnosticeerd prostaatkanker
 2. Bestaande andere maligniteiten (behalve basaalcelcarcinoom van de huid)
 3. Niet bereid zijn tot het ondergaan van een PSMA PET/CT en/of ePLND
 4. Prostaatkanker wat geen PSMA opneemt
 5. Aanwezigheid van metastase op afstand (M1)

Deelnemende centra

 1. Amsterdam UMC
 2. Antoni van Leeuwenhoek
 3. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 4. Catharina Ziekenhuis
 5. Isala Ziekenhuis
 6. Reinier de Graaf Gasthuis
 7. Rijnstate
 8. St. Antonius Ziekenhuis
 9. Medisch Centrum Leeuwarden
 10. Meander Medisch Centrum
 11. Zuyderland Ziekenhuis
 12. Ziekenhuisgroep Twente (volgt)
 13. Jeroen Bosch Ziekenhuis (volgt)
 14. Bravis (volgt)

 

 

 

I