Press |

Publicatie ARv7-expressie bij mCRPC

ARv7-expressie in circulerende tumorcellen is een potentiële marker die de therapie bij gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) kan helpen bepalen. Alleen in het Erasmus MC te Rotterdam werd de ARv7-test uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in ‘Molecular Oncology’, AR splice variants in circulating tumor cells of patients with castration-resistant prostate cancer: relation with outcome to cabazitaxel.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in