Press |

Publicatie ROTOR registratie DUOS werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom

Recent is een artikel gepubliceerd waarin de resultaten van de Nederlandse registratie van met radium-223 behandelde gemetastaseerde prostaatkanker patiënten worden beschreven. Deze ROTOR registratie is geïnitieerd door de DUOS Werkgroep Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom en is in totaal 20 ziekenhuizen uitgevoerd.

In de gelote internationale ALSYMPCA studie is een overlevingswinst vastgesteld van gemetastaseerde castratie resistente prostaatcarcinoom patiënten met skeletmetastasen die waren behandeld met het radionuclide radium-223. Daarnaast hadden patiënten die waren behandeld minder skeletproblematiek en een betere kwaliteit van leven dan patiënten die niet met radium-223 waren behandeld. Dit onderzoek is gepubliceerd in 2013. In die tijd waren er geen andere behandelingen in dit stadium van de ziekte dan docetaxel chemotherapie. Dus patiënten waren wel, of niet, eerder behandeld met docetaxel. In de tussentijd zijn er meerdere behandelmogelijkheden bijgekomen voor mannen met gemetastaseerd prostaatcarcinoom, waaronder cabazitaxel chemotherapie en de antihormonale behandelingen abirateron en enzalutamide. Het was dus de vraag of de in de ALSYMPCA studie beschreven resultaten nog golden voor patiënten die in de huidige tijd worden behandeld met radium-223. Om hier een idee van te krijgen werden patiënten die met radium-223 behandeld zouden gaan worden, voorafgaand in het register opgenomen, en werden de behandelresultaten op een later moment verzameld. In totaal zijn de gegevens van 300 patiënten verzameld. Na analyse van de gegevens, kon er een vergelijking worden gemaakt met de resultaten van de ALSYMPCA studie.

Uiteraard zijn patiënten in de huidige tijd veelal met meerdere middelen behandeld voordat zij met een radium-223 behandeling beginnen. Het was opvallend dat deze voorbehandelingen geen invloed leken te hebben op de periode, tijdens en na behandeling met radium-223, waarin de ziekte geen toename vertoond. Ook was de overleving hetzelfde. Alleen behandeling met cabazitaxel chemotherapie voorafgaand aan radium-223 behandeling, resulteerde in een slechtere ziekte toename vrije overleving. Al met al suggereert dit onderzoek dat radium-223 een effectieve behandeling is, ook in de huidige tijd met meer behandelmogelijkheden.

In deze registratie studie is ook onderzoek gedaan naar pijn, pijnstillergebruik en kwaliteit van leven van met radium-223 behandelde patiënten. Deze resultaten zullen op een later moment gepubliceerd worden.

Meer lezen? A Prospective Observational Registry Evaluating Clinical Outcomes of Radium-223 Treatment in a Non-study Population.

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in