Press |

Radiotherapie en hormoontherapie

Operatie, chemotherapie (behandeling met cytostatica) en radiotherapie (bestraling) worden vaak gecombineerd om kanker te behandelen. 15 DUOS ziekenhuizen hebben de mogelijkheid tot radiotherapie. Er zijn veel vragen van patiënten over de combinatie en de duur van de radiotherapie en hormoontherapie. DUOS bestuurslid dr. Floris Pos (AvL/NKI) geeft zijn reactie.

Volgens de richtlijn wordt hormonale therapie in combinatie met radiotherapie met name aangeboden aan patiënten met een Gleason 7-10 tumor. Er komen veel vragen over de duur van radiotherapie (RT) en hormoontherapie. Wat is je mening hierover?
Een lastige vraag waar niemand goed uitkomt, getuige ook de nieuwste landelijke richtlijn. Iedereen heeft er zo zijn oordeel over en legt het beschikbare bewijs op zijn of haar manier uit.
Wat weten we?
– Vrijwel alle, zo niet alle, studies naar het effect van de combinatie RT + hormonale therapie laten een voordeel van deze combinatie zien voor wat betreft een verminderde kans op tumor-terugkeer. Dit vertaalt zich echter lang niet altijd in een verbeterde overleving, vandaar de vele discussies.
– Voor het laag risico prostaat carcinoom is de toevoeging van hormonale therapie niet zinvol en de kans op genezing sowieso uitstekend
– Voor het intermediair risico geeft kortdurende hormonale therapie (6 maanden) een verbeterde overleving
– Voor het hoog risico geeft langdurige hormonale therapie waarschijnlijk een verbeterde overleving. Amerikaanse studies gebruikten 2 jaar. De Europese (Bolla) studies 3 jaar. De Amerikaanse studies laten wel een verminderde kans op tumor terugkeer, maar geen verbeterde overleving zien. De Europese (Bolla) studies wel.

In alle gevallen geldt dat de wens, gezondheid en levensverwachting van de patiënt moet worden meegewogen. Verder is de duur van hormonale therapie geen statisch gegeven. Als de hormonale therapie een patiënt zwaar valt, kan de duur worden verkort.

Waarom wordt hormoonbehandeling bij radiotherapie wel geadviseerd en na radicale prostaatoperatie niet?
Voor radiotherapie is de combinatie onderzocht en bewezen effectief, de twee behandelingen lijken elkaar te versterken Voor prostatectomie weten we dat niet, er is geen wetenschappelijk bewijs dat hormonale therapie perioperatief van toegevoegde waarde is.  Vandaar dat dit niet kan worden geadviseerd.

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in