Press |

Radium223Insight (mCRPC, 2de lijn)

‘Een exploratieve biomarker studie in patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker, die behandeld worden met radium-223, ter verbetering van de vroege responsevaluatie en ter verduidelijking van de radium-223 geïnduceerde immuunrespons’

In februari 2019 is een nieuwe studie naar radium-223, de Radium223Insight, voor patiënten met uitgezaaide castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) gestart in het Erasmus MC te Rotterdam. In augustus 2019 opende een 2de DUOS site: het Franciscus Gasthuis/Vlietland Rotterdam. Op termijn zal ook het Radboud UMC Nijmegen openen.

Momenteel is het niet goed mogelijk om vroeg in de behandeling met radium-223 te bepalen of het middel aanslaat of niet. Doel van de Radium223Insight is om factoren te identificeren, die wel kunnen voorspellen welke patiënt baat heeft bij een behandeling met radium-223. Daarnaast zal de immuunrespons op radium-223 onderzocht worden. Er is plaats voor 30 patiënten in deze studie.

In de Radium223Insight worden patiënten met mCRPC, die behandeld worden met radium-223, nauwgezet gemonitord middels verschillende soorten scans, bloedafnames en botbiopt(en). Naast standaard CT- en botscans zullen er 68Ga-PSMA-PET scans en PD-L1-gelabelde PET scans gemaakt worden. De 68Ga-PSMA-PET is bedoeld om de prostaatkanker beter in beeld te brengen en de PD-L1 gelabelde PET om de immuunrespons te onderzoeken. In het bloed zal gekeken worden naar circulerende tumorcellen, circulerend tumor DNA en immuuncellen. Het biopt zal gebruikt worden voor analyse van het DNA van de tumor en immunologische kleuringen.

Radium-223 is alleen zinvol bij patiënten met uitzaaiingen in (vrijwel alleen) de botten. Momenteel wordt radium-223 doorgaans pas laat ingezet, juist omdat de beoordeling van het behandelresultaat tijdens de behandeling zo moeilijk is. De Radium223Insight beoogt nadrukkelijk om radium-223 vroeger in het behandeltraject in te zetten. Om mee te mogen doen aan de studie dienen patiënten te zijn behandeld met tenminste twee geregistreerde middelen voor uitgezaaide prostaatkanker, bijvoorbeeld abirateron, enzalutamide of docetaxel, tenzij de patiënt deze behandellijnen niet kan of wil ondergaan. Daarbij is het belangrijk dat patiënten in een goede lichamelijke conditie zijn.

De Radium223Insight is daarmee ook geschikt voor patiënten die (nog) geen chemotherapie willen krijgen. Patiënten die chemotherapie met cabazitaxel hebben gehad, mogen niet meedoen aan de studie.  De behandeling met hormooninjecties wordt tijdens de studie voortgezet, tenzij patiënt in het verleden een chirurgische castratie heeft ondergaan.

Criteria

De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

Inclusiecriteria:

  • Progressieve, castratieresistente prostaatkanker
  • Eerdere behandeling met tenminste twee geregistreerde middelen voor uitgezaaide prostaatkanker, tenzij de patiënt dit niet kan of wil ondergaan.
  • PSA ≥ 2 ng/ml en een verdubbelingstijd ≤ 16 weken
  • Vier of meer botmetastasen op de botscan
  • Goede lichamelijke conditie en hematologische, nier- en leverfunctie

Exclusiecriteria:

  • Eerdere chemotherapie, anders dan docetaxel
  • Pijn, die onvoldoende onder controle is, ondanks het gebruik van paracetamol en NSAID’s
  • Pathologische lymfeklieren > 1,5cm op de CT of MRI-scan
  • Uitzaaiingen in de organen

Deelnemende ziekenhuizen en contactpersonen

Bij vragen of voor nieuwe verwijzingen voor deelname aan de Radium223Insight studie in het Erasmus MC kunt u contact opnemen met Anouk de Jong (arts-onderzoeker, studiecoördinator) via a.c.dejong@erasmusmc.nl. De contactpersonen voor de andere twee ziekenhuizen zijn: Franciscus Gasthuis & Vlietland (in samenwerking met het Erasmus MC) (dr. Paul Hamberg) en Radboud UMC Nijmegen (dr. Niven Mehra). Vanwege de complexe logistiek rondom de scans zal de studie alleen in deze drie centra gaan lopen.

 

 

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in