Press |

RaRe (mCRPC, 2de lijn-on hold tot 1 mei)

Sinds 2 mei 2018 is de RaRe-studie geopend. In deze fase III gerandomiseerde trial wordt radium-223-chloride vergeleken met rhenium-188-HEDP bij patiënten met castratie-resistent prostaat carcinoom (CRPC) met botmetastasen.  De volledige titel van de studie is: ‘Radium-223-chloride versus rhenium-188-HEDP in patients with castration-resistant prostate cancer metastatic to bone: de RaRe study’. De studie is on hold tot 1 mei 2019.

Omschrijving 
Bij patiënten met castratie-resistent prostaatcarcinoom (CRPC) met botmetastasen zijn botzoekende radioactieve geneesmiddelen een behandelingsmogelijkheid. Voor radium-223-chloride is een overlevingswinst aangetoond. In de literatuur zijn aanwijzingen dat rhenium-188-HEDP, behoudens een pijnstillend effect, ook een overlevingswinst kan geven. Rhenium-188-HEDP heeft enkele voordelen ten opzichte van radium-223-chloride; het is snel beschikbaar tegen lage kosten door eigen productie, het is minder belastend voor een patiënt vanwege minder frequente toedieningen en het lijkt een betere pijnrespons te geven. De primaire uitkomst is algehele overleving, met onder andere pijnrespons, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit als secundaire uitkomstmaten. De toediening van radium-223-chloride vindt plaats in eigen ziekenhuis en de toediening van rhenium-188-HEDP zal in eerste instantie in het Meander Medisch Centrum (MMC) te Amersfoort plaatsvinden. Het is de bedoeling dat rhenium-188-HEDP in de nabije toekomst ook toegediend kan worden in de eigen regio of in het eigen ziekenhuis.

De belangrijkste criteria waaraan patiënten moeten voldoen zijn:

Inclusie criteria:

– Histologisch bevestigd CRPC met ≥ 6 botmetastasen op de botscan

– Symptomatische ziekte

– Progressie na behandeling met docetaxel/ niet in aanmerking komen voor docetaxel

– Levensverwachting van tenminste 6 maanden.

Exclusie criteria:

– Maligne lymfadenopathie (≥ 3cm korte as diameter)

– Aanwezigheid van viscerale metastasen

– Behandeling met chemotherapie ≤ 4 weken

– Eerdere hemibody radiotherapie of behandeling met radiofarmaca ≤ 24 weken

Deelnemende ziekenhuizen en contactpersoon
De onderstaande centra zijn geïnteresseerd in deelname en worden opgestart:

Ziekenhuis                                 Contactpersoon                          

1. VU Medisch centrum             dr. Fons van den Eertwegh              open

2.  Meander MC                          dr. Haiko Bloemendal/                     open

dr. John de Klerk

3. Fr. Gasthuis Vlietland          dr. Paul Hamburg                               open

4. MC Haaglanden                     dr. Helgi Helgason                             open

5. MS Twente (NIET-DUOS)   dr. Machteld Wymenga                     open

6. St. Antonius ziekenhuis        dr. Maartje Los                                    open

7. Tergooi ziekenhuis                dr. Pieter van den Berg                       open

8. Gelderse Vallei (NIET-DUOS) dr. Arnold Baars                             open

9. Catharina Ziekenhuis(NIET-DUOS) dr. Dirk Wyndaele               Wordt opgestart

10. Rijnstate                                  dr. Maurice van der Vorst                 Wordt opgestart

11. Erasmus MC                            dr. Martijn Lolkema                           Wordt opgestart

12. Deventer Ziekenhuis             dr. Vervenne                                         Wordt opgestart

13. Isala Zwolle                             dr. Juleon Coenen                               Wordt opgestart

14. Zaans Medisch Centrum (NIET-DUOS) dr. Sandra Srbljin          open

15. ETS ziekenhuis                       dr. Robbert van Alpen                        Wordt opgestart

16. NKI-AvL                                   dr. Wouter Vogel                                 Wordt opgestart

17. Streekziekenhuis Kon. Beatrix (NIET-DUOS) dr. B. Buiten          Wordt opgestart

18. Treant Zorggroep (NIET-DUOS) dr.Z. Erjavec                                Wordt opgestart

19. Martini Ziekenhuis (NIET-DUOS) dr. B. Kuenen                            Wordt opgestart

20. Westfries Gasthuis (NIET-DUOS) dr. R.J. Kooistra                       Wordt opgestart

21. St. Jansdal (NIET-DUOS) dr. M. Temizkan                                       Wordt opgestart

22. UMC Utrecht                             dr. G. Groenewegen                           Wordt opgestart

Bij vragen over de studie of interesse in deelname aan de studie kunt u contact opnemen met Jessica Notohardjo (arts-onderzoeker, studiecoördinator) via: rare@vumc.nl.

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in