REBACARE (gesloten)

In augustus 2020 behaalde de studie REBACARE (REduce BlAdder CAncer REcurrence after Radical Surgery for Urothelial Cancer of the Upper urinary Tract) het benodigde aantal inclusies en is met ingang van die maand gesloten. De REBACARE, gestart in september 2017, is een multicenter observationele studie die in 16 DUOS ziekenhuizen heeft gelopen en die werd gecoördineerd vanuit het Erasmus MC Kanker Instituut. Het doel van de studie is om de effectiviteit van een intravesicale spoeling met Mitomycine C direct voorafgaand aan een radicale nefro-ureterectomie of partiele ureterresectie te onderzoeken. Dit betreft de studie waarover DUOS reeds berichtte ‘Forse KWF grant voor DUOS studie urotheelcarcinoom van hogere urinewegen’.

Stichting DUOS ondersteunt de REBACARE studie met 15.000 euro ten behoeve van een pilotstudie om het genetische profiel in kaart te brengen van de tumoren aan de hoge urinewegen en de recidieven aan de blaas.

Alle DUOS gelden komen ten goede aan uro-oncologisch onderzoek. U kunt DUOS fiscaalvriendelijk steunen. DUOS heeft de ANBI status en is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. DUOS donateurs krijgen giftenaftrek over de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie over doneren.

Postoperatieve spoeling geeft risicoreductie

Patiënten met een urotheelcarcinoom van de ureter of het pyelum hebben een sterk verhoogde kans op het ontwikkelen van een urotheelcarcinoom van de blaas na een radicale nefro-ureterectomie. Een postoperatieve spoeling met chemotherapie geeft een significante risicoreductie op het ontwikkelen van een recidief urotheelcarcinoom in de blaas. Toch wordt een dergelijke adjuvante spoeling maar weinig gegeven in de dagelijkse klinische praktijk vanwege het risico op extravasatie van chemotherapie buiten de net geopereerde blaas (het ureterostium wordt meegenomen bij een radicale nefro-ureterectomie). De hypothese van de REBACARE studie is dat een spoeling met chemotherapie direct voorafgaand aan operatie tot eenzelfde risicoreductie zal leiden, maar een veel veiliger toepassing is en daarom wel gebruikt zal worden in de dagelijkse praktijk. Het primaire eindpunt van de studie is de blaas relapse rate na 2 jaar. In totaal zullen 170 patiënten gedurende 2 jaar geïncludeerd worden in deze DUOS studie. KWF subsidieert en IKNL zal het centrale data management voor de studie doen.

Voor een beknopte versie van het studieprotocol zie www.trialregister.nl (NTR6545) of neem contact op met DUOS bestuurslid Joost Boormans (j.boormans@erasmusmc.nl) of de promovendus van de REBACARE studie Thomas van Doeveren (t.vandoeveren.1@erasmusmc.nl).

Participerende ziekenhuizen en contactpersoon:

1. ErasmusMC, T. van Doeveren (open)
2. Isala, W. Hirdes (open)
3. NKI/AvL, K. Hendricksen (open)
4. RadboudUMC, T. van der Heijden (open)
5. TweeSteden Ziekenhuis, B. Wijsman (open)
6. UMCG, A. Leliveld (open)
7. Zuyderland, P. de Vries (open)

8. CWZ, R. Somford (open)

9. UMCU, R. Meijer (open)

10. Martini Ziekenhuis, Windt (open, niet-DUOS)

11. Rijnstate, B. Kroon (open)

12. ZGT, Cornel (open)

13. AMC, Amsterdam (open, niet-DUOS)

14. Franciscus Gasthuis & Vlietland (open)

15. Haaglanden Medisch Centrum (open)

16. St. Antonius Ziekenhuis (open)