Press |

Rebacare update

REBACARE (REduce BlAdder CAncer REcurrence after Radical Surgery for Urothelial Cancer of the Upper urinary Tract) is een sinds september 2017 binnen DUOS draaiende multicenter observationele studie. Het doel is om de effectiviteit van een intravesicale spoeling met Mitomycine C direct voorafgaand aan een radicale nefro-ureterectomie of partiele ureterresectie te onderzoeken. De studie ontving een KWF-grant (zie ‘Forse KWF grant voor DUOS studie urotheelcarcinoom van hogere urinewegen’.)  En wordt ondersteund door DUOS met 15.000 euro ten behoeve van een pilotstudie om het genetische profiel in kaart te brengen van de tumoren aan de hoge urinewegen en de recidieven aan de blaas. Binnen Recabare zijn vijf nieuwe deelnemende ziekenhuizen toegevoegd, zie Rebacare.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in