Press |

Recht op inzage medisch dossier

Behalve dat 1 juli 2020 de geschiedenis ingaat vanwege de verdere versoepeling van de corona regels, is er een (nog belangrijker) recht dat ook vanaf vandaag mogelijk is: het wettelijk recht voor patiënten op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier. Dat komt omdat de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz), en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) sinds 1 juli volledig van kracht zijn. Inzage kan bijvoorbeeld via een portaal van één zorgverlener, een (beveiligde) mail of via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO).

Bijna 90% van de patiënten juicht dit toe, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder bijna 8000 mensen. Niet alleen willen patiënten digitale inzage krijgen in hun dossier, de toegang moet ook eenvoudig zijn. Net zo makkelijk als het bekijken van je bankgegevens. Daarnaast vindt 82% het belangrijk zelf zijn medische gegevens te kunnen delen met andere zorgverleners. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een PGO in de vorm van een app of website waar je je gezondheidsgegevens zelf kunt verzamelen, beheren en delen. Hiermee hebben patiënten regie over hun medische gegevens.

Meer op DUOS

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in