Press |

Remmen testosteron signalering in macrofagen voorkomt stimulatie prostaatkanker

Testosteron signalering in de prostaatkankercel is de belangrijkste aanjager van celdeling en uitzaaiing. Om deze reden behoren het verlagen van de testosteronspiegels en het remmen van de werking van de receptor voor testosteron, tot de meest effectieve behandelingen van prostaatkanker. Maar prostaatkankergroei wordt niet alleen bepaald door de kankercellen zelf, maar ook door de cellen in het zogeheten ‘micromilieu’. In dit micromilieu bevinden zich vele niet kwaadaardige cellen zoals steuncellen (fibroblasten) en immuun cellen zoals lymfocyten en macrofagen. Van macrofagen is bekend dat zij prostaatkanker zowel in zijn voortschrijden kunnen remmen als stimuleren. Nu hebben niet alleen prostaatkankercellen een receptor voor testosteron, maar ook vele cellen in het micromilieu, waaronder de macrofagen. Onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut hebben aangetoond dat testosteron signalering in macrofagen leidt tot processen die er voor zorgen dat macrofagen het voortschrijden van prostaatkanker stimuleren. Zij doen dit door een hoedanigheid aan te nemen waarin zij vele signaleringsstofjes uitscheiden die door de prostaatkankercellen worden opgemerkt waardoor zij sneller gaan groeien en meer in omliggend weefsel gaan groeien wat een cruciale stap voor uitzaaien. Het remmen van de testosteron signalering in macrofagen voorkomt deze stimulatie. Dit betekent dat het remmen van testosteronstimulatie niet alleen effectief is door werking op de prostaatkankercellen zelf maar ook op de ondersteunende cellen in het micromilieu. Bovendien zouden toekomstige behandelingen specifiek gericht tegen de, prostaatkankergroei en uitzaaiingen stimulerende, macrofagen effectief kunnen zijn. Dit onderzoek is recent gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Nature Communications: Androgen receptor signalling in macrophages promotes TREM-1-mediated prostate cancer cell line migration and invasion.

Meer op DUOS

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in