Press |

Richtlijnen bieden houvast

Het IKNL biedt samenvattingskaarten Prostaatcarcinoom en Niercelcarcinoom. De kaarten bevatten de belangrijkste punten uit de richtlijnen. De volledige richtlijnen zijn te raadplegen en downloaden op Oncoline. Kaarten en richtlijnen zijn bestemd voor professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten. Ook biedt de richtlijn houvast aan patiënten en hun naasten.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected