Press |

Risicofactoren blaaskanker

Er is ondertussen een lange lijst van risicofactoren voor blaaskanker bekend. Daartoe behoren onder andere:

 • Roken
 • Blootstelling aan bepaalde chemicaliën (aromatische amines) die in de verfindustrie (polycyclic aromatic hydrocarbons, 2-napthylamine, betanapthylamine, aromatic amines, benzidine) of dakdekking worden gebruikt.
 • Blootstelling aan arsenicum (in drink- of bodemwater, in het werk, voeding enz.).
 • Uitwendige bestraling van darm- of prostaattumoren met cyclophosphamide of ifosfamide.
 • Chronische urineweginfecties.
 • Een verblijfscatheter.
 • Te weinig drinken.
 • Een erfelijke component: als 2 of meer eerstegraads familieleden de diagnose blaaskanker hebben gekregen, is er een verhoogd risico op blaaskanker.
 • De erfelijke aandoening ‘Lynch-syndroom’ die naar schatting voorkomt bij ca 50.000 mensen in Nederland, geeft een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker vooral dikkedarmkanker en baarmoederkanker, maar ook blaaskanker.
 • Langdurig gebruik van pioglitazone (een bloedglucoseverlagend middel).
 • Het gebruik van kruidensupplementen die aristolochinezuur bevatten. Aristolochinezuur komt voor in planten van de pijpbloemfamilie en wordt wel aangetroffen in Chinese kruidenmengsels of afslankproducten.
 • Een infectie met de parasiet S. haematobium (komt voor in het water) veelvuldig in Afrika en Midden-Oosten.
 • Tot slot geldt voor vele kankers, en ook voor blaaskanker: leeftijd. Hoe ouder, hoe meer kans op kanker.

Dit is een geactualiseerde lijst met risicofactoren die u terugvindt op de pagina Blaaskanker op deze site. Op Blaaskanker eveneens: de behandeling en DUOS-studies.

Meer op DUOS

Werken in de verfindustrie is een risicofactor voor blaaskanker. De lijst met chemicalien die bekend staan als risicofactor is zeer uitgebreid, ook is nog niet alles bekend. Een van de verfstoffen die in Nederland veel ophef heeft gegeven is chroom-6

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in