Press |

Second opinion of overname behandeling?

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat de helft van de patiënten die een second opinion hebben gevraagd een ander advies krijgen van hun ‘tweede’ arts. Reden genoeg om vaker voor een second opinion te kiezen zou je zeggen, toch durft één op de vijf Nederlanders geen doorverwijzing aan te vragen. Niet voor een second opinion, maar ook niet voor een ‘overname behandeling’. Stichting DUOS vindt dat een slechte zaak en geeft u meer informatie over second opinion en overname behandeling om goed beslagen ten ijs te komen. 

Wat is een second opinion?

Soms wilt u eens de mening van een andere arts over belangrijke zaken aangaande uw behandeling of diagnose horen.  Een second opinion kan in zo’n geval uitkomst bieden. U kunt de uitkomsten en adviezen naast elkaar leggen en een keuze maken. Alhoewel artsen tegenwoordig de second opinion als een redelijk gebruikelijke zaak beschouwen, hebben veel patiënten nog schroom om een doorverwijzing aan te vragen. Stichting DUOS probeert al jarenlang de mondigheid van de patiënt op dit vlak te verbeteren. Want, zoals prostaatkanker patiënt Fred Guurink in de recent verschenen DUOS YouTube film ook zegt na zijn second opinion: ‘Het was niet makkelijk, maar ik heb het toch gedaan.’ En daar is hij nu blij mee.

Hoe denken patiënten over een second opinion?

 Hoe het traject voor en na de second opinion is verlopen bij een blaaskanker- en prostaat kankerpatiënten ziet u ook in de volgende DUOS YouTube films over de second opinion: blaaskankerpatiënt Bernard Kompaan en prostaatkankerpatiënt Hans Franken.

 

Adviezen van de specialist met betrekking tot second opinion?

Een van de DUOS bestuursleden geeft zijn opinie en adviezen over de  second opinion. ‘Vrijwel alle patiënten die ik zie, komen na goed overleg met hun behandelend oncoloog of uroloog. Doorgaans zijn de verwijzers ook benieuwd naar het advies en ik probeer dat advies altijd telefonisch of middels een mailtje af te stemmen, zodat de patiënt weer terug kan gaan met een overeengekomen behandelplan. Ik ken ook vrijwel alle behandelaars uit de regio en veelal ook daarbuiten. De drempel is daarmee laag en verwijzingen kunnen soms in even goed overleg leiden tot een overname behandeling, bijvoorbeeld omdat we een studiebehandeling kunnen bieden die niet beschikbaar is in het eigen ziekenhuis. Dan kan ik in overleg met de verwijzer een patiënt gedurende de behandeling in zorg overnemen en kan de patiënt bij afsluiten van de studiebehandeling weer terug in zorg bij zijn eerdere oncoloog of uroloog. Het is uitzonderlijk dat dit tot spanningen leidt, ik maak maar een of twee keer per jaar mee dat een collega zich op de tenen getrapt voelt.’

‘Wat veel lastiger is en waar patiënten zelf niet altijd goed over na hebben gedacht, is de situatie dat het bijvoorbeeld niet klikt met hun zorgverlener of dat ze indruk hebben dat de ervaring op het gebied van hun kanker niet optimaal is. Dan komen de patiënten voor een second opinion, maar bedoelen ze eigenlijk ‘overname behandeling’. Dat levert soms wel een spanningsveld, immers als de verwijzende dokter een terecht behandelplan heeft voorgesteld dat ook in het eigen ziekenhuis gegeven kan worden, is overname niet vanzelfsprekend. Zowel de overheid als de zorgverzekeraars willen goede zorg dichtbij huis en de centra hebben niet altijd voldoende capaciteit om iedereen in zorg te kunnen nemen. De patiënt moet zich vooraf verdiepen in zijn polis. Bij een basisverzekering (naturapolis) loopt zo’n verzoek tot overname soms vast. Met een restitutiepolis zijn de mogelijkheden uitgebreider, maar ook dan moet ik wel samen met de patiënt de meerwaarde van overname zien om binnen de bestaande kaders zorg in te kunnen passen en ook de relatie met de verwijzer die het veelal tot op dat moment gewoon correct heeft gedaan, goed te houden.’

Hoe selecteert u een tweede arts?

Voordat u een second opinion aanvraagt, is het verstandig u te laten informeren via meerdere bronnen. Dat kunnen zijn: uw behandelend zorgverlener, vrienden en familie, de patiëntenvereniging of één van de vele Forums die (onder meer op Stichting DUOS) digitaal actief zijn en waar u niet alleen vragen kunt stellen, maar ook de ervaringen van lotgenoten kunt lezen. Wie niet op goede voet staat met zijn zorgverlener kan ook via de huisarts of zorgverzekeraar een second opinion vragen.

Wat is de vergoeding voor een second opinion?

Een second opinion kost ongeveer 500 euro. Dit bedrag wordt (vrijwel altijd) vanuit het basispakket voor 100% vergoed, de zorgverzekeraar stelt echter vaak wel criteria waar u aan moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor een second opinion geldt geen eigen bijdrage, wel betaalt u het wettelijk vastgestelde eigen risico. Sommige budgetpolissen vergoeden de second opinion alleen als u wordt verwezen door de specialist en niet door de huisarts. Lees daarom zorgvuldig uw zorgpolis en informeer bij uw zorgverzekeraar aan welke eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Worden alle onderzoeken opnieuw gedaan?

De behandelaar waar u een second opinion aanvraagt, maakt gebruik van reeds bestaande uitslagen. Als nieuwe onderzoeken beslist nodig zijn voor goede beeldvorming, worden er wel aanvullende onderzoeken gedaan. Ook verslagen van bijvoorbeeld een CT scan door de radioloog van het verwijzende ziekenhuis worden niet standaard her beoordeeld, tenzij  er  een reden is voor twijfel. Een PA revisie kan onderdeel zijn van een second opinion, maar ook hier alleen als de ontvangend specialist  (die de second opinion verricht) hiertoe aanleiding ziet, of bijvoorbeeld indien dit nadrukkelijk vooraf kenbaar is gemaakt.

Wat is de vergoeding van een second opinion met een niet-gecontracteerde zorgaanbieder?

Voor de meeste verzekeraars geldt dat ze een second opinion met een gecontracteerde zorgaanbieder voor 100% vergoeden. Een verwijzing van de behandelaar is (bijna) altijd nodig. Soms wordt daarbij als aanvullende eis gesteld dat die behandelaar de regie houdt over de behandeling. Wilt u een second opinion bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder dan wordt dit meestal niet voor 100% vergoed. Hoeveel die vergoeding dan wel bedraagt, verschilt per verzekeraar. Wie een second opinion aan wil vragen, dient zich dus in alle gevallen te wenden tot de zorgverzekeraar voor meer informatie.

Kiezen tussen twee adviezen hoe doe ik dat?

Als uw second opinion afwijkt van uw huidige behandeling, kunnen de antwoorden op de volgende vragen u helpen weloverwogen een keuze te maken:

  • Hoeveel is er bekend over de kans van slagen?
  • Worden de nieuwste technieken gebruikt?
  • Hoe groot is de ervaring van het behandelteam?
  • Brengt de behandeling ongemak met zich mee (kwaliteit van leven)?
  • Moeten u en uw naasten er ver voor reizen?
  • Hoe lang gaat de behandeling duren?
  • Heeft u vertrouwen in de hulpverlener?
  • Is er een goede begeleiding?
  • Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
  • Wat zijn de wachttijden?

Hoe verloopt een overname behandeling?

Als u wilt dat een andere arts de behandeling overneemt (al dan niet na een second opinion) kunt u (bijvoorbeeld telefonisch of op schrift) overleg voeren met uw oorspronkelijke behandelaar en hem/haar kenbaar maken dat u de behandeling elders wilt voortzetten. Ook als de arts die de second opinion uitvoert, een andere diagnose stelt of een andere behandeling voorstelt dan de oorspronkelijke behandelaar en u kiest voor deze behandeling, geeft u aan bij uw oorspronkelijke behandelaar dat een ander de behandeling zal overnemen. Ook zo’n overname behandeling meldt u bij uw verzekeraar.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected