Press |

Seeding’ belangrijkste mechanisme voor recidief na radicale nefro-ureterectomie

Binnen twee jaar na een radicale nefro-ureterectomie (RNU) voor een tumor van de hoge urinewegen (HUW) ontwikkelt 22-47% van de patiënten een blaascarcinoom (BC). De vraag is of het hierbij gaat om tumoren die klonaal aan elkaar gerelateerd zijn, of twee tumoren die apart van elkaar zijn ontwikkeld. Met behulp van ‘Next Generation Sequencing’ middels een panel van 41 genen is de klonale relatie van 15 primaire tumoren van de HUW en 19 blaasrecidieven in 15 patiënten onderzocht. Voor 11 patiënten (73.3%) bleek het blaasrecidief klonaal gerelateerd te zijn aan de primaire tumor van de HUW, wat suggereert dat ‘seeding’ het belangrijkste mechanisme is voor het ontwikkelen van deze recidieven. Dit onderstreept het belang van het minimaliseren van het risico van ‘seeding’ tijdens de RNU en/of URS met biopsie en het toepassen van perioperatieve blaasspoelingen met chemotherapie.

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen na funding vanuit DUOS.

Lees: The clonal relation of primary upper urinary tract urothelial carcinoma and paired urothelial carcinoma of the bladder

 

Meer op DUOS

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in