Press |

Specialisatie prostaatkankerzorg: Anser Prostaat netwerk

In juni 2018 besteedde DUOS aandacht aan de oprichting (per 1 september 2018) van het Anser Prostaat netwerk waarin zeven ziekenhuizen participeren: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad, Haaglanden Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum en OLVG. Het Anser Prostaat netwerk is onder meer voortgevloeid uit de wens naar centralisatie en specialisatie van zorg, een ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet waarover u op de DUOS-site veel informatie vindt. Het Anser Prostaat Netwerk is nu ruim 2 jaar actief. Voor onderzoek, diagnose en nazorg kunt u terecht in één van de zeven ziekenhuizen. Als een operatie nodig is, wordt u (mogelijk) verwezen naar de gespecialiseerde Anser prostaatoperatiekliniek in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. De Anser prostaatoperatiekliniek werd in 2018 door Zilveren Kruis benoemd als één van de drie beste aanbieders op het gebied van prostaatkankeroperaties. In deze kliniek werken de meest ervaren operateurs vanuit de zeven ziekenhuizen samen.

Wat is het voordeel voor u?

In een kliniek aangesloten bij het Anser Prostaat netwerk krijgt u een diagnose door middel van de nieuwste en meest patiëntvriendelijke technologie. Een team van specialisten beoordeelt gezamenlijk uw onderzoekuitslagen en stelt een behandelplan op. Hier werken operateurs met veel ervaring op het gebied van prostaatoperaties. Binnen het netwerk is sprake van een continue verbetering van de prostaatzorg door onderlinge resultaten te vergelijken.

Het Anser prostaatnetwerk legt de Anser prostaatcentra de hoogste Europese kwaliteitseisen op.  Dit betekent onder meer:

  • Door het gebruik van risicoprofielen en MRI wordt de diagnose van onbetekenende (laag-risico) tumoren teruggedrongen.
  • In de Anser klinieken worden niet langer prostaatbiopten via de endeldarm genomen en zal daardoor het overmatig gebruik van antibiotica verdwenen zijn.
  • In de Anser prostaatcentra worden de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS) gebruikt om het resultaat van behandelingen te evalueren.
  • In de Anser prostaatoperatiekliniek wordt door gebruik van de Neurosafe methode bijna 90% van de uitgebreide prostaatkankers zenuwsparend geopereerd.
  • Er is een biobank van lichaamsvloeistoffen en weefsels samengesteld, afkomstig van meer dan 500 patiënten voor onderzoek naar betere diagnostische technieken.

Om een zo goed mogelijk diagnose te kunnen stellen, worden de beste technologieën ingezet. Zo krijgt u een rectaal onderzoek, bloedonderzoek en urinekweek. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken worden mogelijk andere onderzoeken ingezet. Hierover wordt u door uw behandelend specialist geïnformeerd. De uitslagen van deze onderzoeken worden besproken binnen een multidisciplinair team.

Wat is het voordeel van een multidisciplinair team?

Voor prostaatkanker bestaan veel uiteenlopende behandelingen. Binnen een Anser prostaatcentrum werken multidisciplinaire teams van ervaren urologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, pathologen en oncologieverpleegkundigen samen. Deze verschillende specialisten beoordelen gezamenlijk uw onderzoekuitslagen en komen met elkaar en met u tot het beste behandelplan.

Da Vinci robot

In de Anser prostaatoperatiekliniek opereren de specialisten met behulp van de da Vinci robot. Daardoor kunnen zij zeer nauwkeurig werken en blijven er geen grote littekens achter in de buik. Door deze manier van opereren, de samenwerking tussen de artsen en het vergelijken van zorguitkomsten, heeft u minder kans op bijwerkingen na de operatie, zoals urineverlies of erectieverlies. Hierdoor herstelt u sneller.

Meer op DUOS

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in