Press |

Studie voor patienten met castratieresistente prostaatkanker: CABA-v7

De CABA-v7 studie biedt patiënten en artsen de mogelijkheid om op basis van extra diagnostiek de keuze van een vervolgbehandeling na docetaxel beter te kiezen. Patiënten met gemetastaseerd castratie-resistent prostaatkanker waarbij de ziekte progressief is na eerste behandeling met docetaxel (chemotherapie) komen in aanmerken voor studiedeelname (klik hier voor inclusiecriteria). In de studie wordt via een bloedtest gekeken naar de aanwezigheid van een androgeen-receptor variant 7 (ARv7). Er zijn een aantal studies die suggereren dat wanneer deze ARv7 aanwezig is, patiënten minder goed reageren op hormoontherapie (enzalutamide/abiraterone). In deze studie zal gekeken worden hoe de reactie van ARv7  positieve patiënten op cabazitaxel is (2e lijns chemotherapie).

Inmiddels is de CABA-v7 studie nagenoeg een jaar open. In het afgelopen jaar hebben we ongeveer de helft van het aantal benodigde evalueerbare patiënten bereikt. Dit jaar zullen extra centra (Delft, Nijmegen) openen om de studie in 2018 te kunnen afronden. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met b.belderbos@erasmusmc.nl

 

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in