Press |

Studies FIRSTANA, PROSELICA, GETUG 15

Het ASCO 2016 nieuwsbericht dat 5 juli 2016 op de DUOS site verscheen, behoeft een update. Alleereerst is de studie FIRSTANA gepubliceerd in JCO (Journal of Clinical Oncology) Cabazitaxel Versus Docetaxel As First-Line Therapy for Patients With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: A Randomized Phase III Trial—FIRSTANA.  FIRSTANA (Sartor et al) een fase 3 studie waar bij 1.168 patiënten werd onderzocht of cabazitaxel 20 mg dan wel 25 mg/m2 superieur was aan docetaxel 75 mg/m2 als eerste lijnschemotherapie.

Cabazitaxel liet geen verbetering zien ten opzichte van docetaxel. De armen cabazitaxel 20 en 25 leverde identieke overlevingswinst op ten opzichte van docetaxel. De studie was derhalve negatief. Wat opviel, was dat cabazitaxel 20 mg erg goed werd verdragen, beter dan cabazitaxel 25 mg, maar vooral ook ten opzichte van docetaxel; minder koorts bij weerstandsvermindering, minder neuropathie (zenuwschade) en minder haaruitval. Dat doet de vraag rijzen of dan niet beter docetaxel kan worden vervangen door cabazitaxel, maar dat was niet het doel van de studie.

Heel relevant in de afwegingen is dat ten tijde van de uitvoering van deze studie nog maar enkele patiënten voorafgaande aan de chemotherapie abiraterone of enzalutamide hadden gehad. Dit is inmiddels geheel anders; meer dan 80% van de patiënten krijgt eerst een van deze nieuwe hormonale middelen alvorens met de chemotherapie te beginnen. Docetaxel lijkt echter aan werking in te boeten na abiraterone of enzalutamide, terwijl dit niet het geval lijkt voor cabazitaxel. Een meer actuele vergelijking tussen cabazitaxel en docetaxel post abiraterone of enzalutamide is er thans niet, het is dus niet bekend of in dat geval cabazitaxel er misschien wel beter uitgekomen zou zijn.

PROSELICA  

Fase 3 studie PROSELICA onderzocht bij 1.200 patiënten of 20 mg non-inferieur was aan 25mg/m2 in de tweede lijn. Meer precies geformuleerd of de overlevingswinst met cabazitaxel 25 (t.o.v. mitoxantrone) met niet meer dan de helft werd verminderd bij gebruik van 20 mg. Dat laatste was ingegeven door de vaststelling bij de registratiestudie TROPIC dat de 25 mg resulteerde in regelmatige complicaties wegens weerstandsvermindering tijdens de chemotherapie. 

De studie (de Bono et al) liet geen verschil zien tussen cabazitaxel 20 mg en 25 mg. Op het eerste gezicht kun je daaruit afleiden dat het veilig is dan 20 mg te kiezen, immers de lagere dosis had beslist een gunstig effect op de incidentie van bijwerkingen. Echter in (preplanned analyse) de groep patiënten die tussen de docetaxel en cabazitaxel als extra lijn behandeling ook nog abiraterone of enzalutamide hadden gehad (een kleine 30%) en dus waarschijnlijk een groep patiënten betrof met meer voortgeschreden en meer resistente ziekte, leek de 25 mg dosis wel effectiever. Ook de secundaire meetpunten tumorverkleining (net niet significant) en PSA daling (significant) was in het voordeel van de hogere dosis. Een benadering zou derhalve kunnen zijn om zeker bij de meer uitgebreid voorbehandelde patiënten te starten met 20mg en als dat goed wordt verdragen bij de tweede kuur alsnog de 25 mg dosis te kiezen. Maar ook hier zal uiteindelijk door de registratie autoriteiten dienen te worden bepaald of de 20 en 25 mg dosis naast elkaar in het label mogen komen.

GETUG 15 

Een relevante studie die samenhangt met de keuze docetaxel of cabazitaxel was een posterpresentatie (Lavaud et al ) over het vervolg van het ziektebeloop van de patiënten in de GETUG 15 studie; de Franse studie die (evenals CHAARTED en STAMPEDE) het effect van 6 kuren docetaxel toegevoegd aan hormoonbehandeling (ADT) onderzocht bij mannen met bij diagnose reeds uitgezaaide prostaatkanker. In GETUG15 werd ingeval van ziekteterugkeer als eerste keuze chemotherapie conform de huidige registratie opnieuw docetaxel gebruikt zowel in de ADT groep als in de groep die eerdere docetaxel plus ADT groep had gehad. Zoals verwacht deed de ADT groep het goed op docetaxel met een PSA respons van 70%. De groep die eerder docetaxel had gehad (docetaxel plus ADT ) had echter veel minder baat bij hervatting van de docetaxel met maar 17% PSA respons. Zeker in het licht van bovenstaande (FIRSTANA) zou het dus aan te bevelen zijn bij ziekteprogressie na eerdere docetaxel plus ADT een hernieuwde behandeling met docetaxel over te slaan en direct te kiezen voor cabazitaxel als (in die situatie ook conform het label) tweede lijnschemotherapie. Deze laatste strategie is ook gewikt en gewogen tijdens een consensusoverleg met de belangrijkste Europese onderzoekers op het gebied van prostaatkanker en wordt als zodanig in de Europese (ESMO) richtlijn verwerkt.

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in