Press |

Toelichting bij Enzalutamide in Metastatic Prostate Cancer before Chemotherapy

Recent verscheen in NEJM ‘Enzalutamide in Metastatic Prostate Cancer before Chemotherapy’ de resultaten van de fase 3 studie Prevail. DUOS geeft toelichting en gaat dieper in op het feit dat taxanen (met name docetaxel, maar ook cabazitaxel) aan effectiviteit inboeten als ze worden gegeven na een behandeling met enzalutamide (of abiraterone).

Verminderde effectiviteit taxanen na enzalutamide

De Prevailstudie laat in tegenstelling tot de COUGAR-302 studie (abiraterone prechemotherapie) nu wel een statistisch significant overlevingsvoordeel zien ten opzichte van placebo. Waarschijnlijk zullen de Nederlandse beoordelingscommissies (CieBOM van de NVMO en de prostaatrichtlijncommissie) enzalutamide prechemotherapie (overigens pas nadat eerst de registratieautoriteiten de indicatie prechemo goedgekeurd hebben) nu wel positief beoordelen. Desalniettemin zijn er enkele kanttekeningen bij het gebruik van beide middelen  voorafgaande aan chemotherapie. Immers, het is inmiddels min of meer duidelijk dat de taxanen (vooral docetaxel en in mindere mate cabazitaxel) aan effectiviteit inboeten als ze worden gegeven na een behandeling met middelen als abiraterone en enzalutamide.

Overlevingswinst pre-chemo minder dan post-chemo

De overlevingswinst bij gebruik voor chemo (deze studie Prevail) is minder dan werd bereikt in de studie Affirm (enzalutamide postchemotherapie). Indien dit inderdaad komt door invloed van de vervolgtherapieën na stoppen van enzalutamide danwel placebo, dan rijst derhalve de vraag of dit tenminste deels komt omdat de chemotherapie aan werkzaamheid heeft ingeboet. Een deel van de overlevingswinst bij gebruik van een op zich heel effectief middel voor de docetaxel zou daarmee worden weggegeven omdat de docetaxel daarna minder goed werkt.

Zeker bij patiënten van wie verwacht mag worden dat ze het helemaal niet zo goed zullen doen op enzalutamide danwel abiraterone (hoge Gleasonscore, korte respons op eerder castratietherapie, uitgebreide ziekte) blijft het rationeel om bij een patiënt die kiest voor een maximale benefit, vast te houden aan de volgorde docetaxel en pas daarna hetzij het andere taxaan (cabazitaxel),  danwel enzalutamide of abiraterone. Individualiseren op geleide van tumorkenmerken en wens van de patiënt is meer dan ooit aangewezen. Hopelijk komen daar binnenkort meer biomarkers bij die zullen helpen om een behandeling op maat te kiezen, zoals de androgeen receptor splice variant V7 waarover DUOS in een nieuwsbericht van 5 juni reeds verslag deed.

DUOS bestuur

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in