Press |

Triple AiM1 dataregistratie studie bij gemetastaseerd hormoongevoelige prostaatkanker

Een nieuwe dataregistratiestudie, de TripleAiM1. Het betreft een niet-interventionele, multicenter, prospectieve studie van patiënten met nieuw gediagnostiseerd gemetastaseerd hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC). In eerste instantie wordt een aanzet gegeven om vanuit meerdere centra Real World Data met betrekking tot klinische effectiviteit, kwaliteit van leven (patiënt gerapporteerde uitkomsten) en zorggebruik te verzamelen. Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen over de invloed van de behandeling op deze drie parameters.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected