TURANDORELA (blaas, neo-adjuvant)

TURANDORELA is een multicenter studie voor patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom. De studie is sinds februari 2024 open in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (dr. Van der Heijden) en het Radboud UMC (dr. Franken); het Erasmus MC (dr. Robbrecht) volgt op korte termijn. De studie zal tevens gestart worden in de aankomende maanden in de volgende centra: UMC Utrecht (dr. Suelmann), Amsterdam UMC (dr. Voortman), Leids UMC (dr. Van der Hulle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (dr. Smilde).

In deze studie wordt onderzocht hoe effectief de behandeling met nivolumab (anti-PD1) +/- relatlimab (anti-LAG3) immuuntherapie gevolgd door cystectomie is. Verder zal ook de overleving, veiligheid en kwaliteit van leven worden onderzocht. Er zullen negentig patiënten deelnemen.

Inclusie criteria:

  • Patiënten met een resectabel spierinvasief blaascarcinoom (cT2-4aN0M0 of cT1-4aN1M0) die op zoek zijn naar een alternatief voor chemotherapie of die niet in aanmerking komen voor chemotherapie
  • WHO 0-1
  • eGFR (Cockcroft-Gault) >30ml/min (maat voor nierfunctie)

Exclusie criteria:

  • Eerdere intraveneuze chemo-, immuun- of radiotherapie voor blaaskanker
  • Kanker van de hogere urinewegen (bijvoorbeeld urineleiders of nieren)
  • Actieve auto-immuunziekte in laatste 2 jaar of ernstige auto-immuunziekte in het verleden
  • Grote operatie tot 4 weken vooraf aan screening of verwachte grote operatie tijdens de studie
  • Maligniteit, anders dan urotheelcarcinoom, in de afgelopen 2 jaar met een hoog risico op terugkeer

Contact Neem voor meer informatie of voor het aanmelden van potentiele studiekandidaten contact op met het studieteam (turandorela@nki.nl) of een van de onderzoekers in een deelnemend centrum.

Meer informatie: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06237920