Press |

Uitgezaaide prostaatkanker: nieuwe studie naar circulerende tumorcellen

Recent is een nieuwe studie (Pictures) gestart naar circulerende tumorcellen voor patiënten met uitgezaaide hormoongevoelige prostaatkanker (mHSPC) in het Erasmus MC te Rotterdam. De officiële titel luidt: Intercellulaire heterogeniteit in circulerende tumor cellen van de novo gemetastaseerde hormoon sensitieve prostaat kanker patiënten. Op korte termijn zal de studie ook starten in Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, HAGA Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (DUOS ziekenhuizen). Daarnaast niet-DUOS ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Ijsseland Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en Groene Hart Ziekenhuis.

CTC’s filteren door leukaferese

De verschillende behandelingen voor uitgezaaide prostaatkanker nemen met de jaren flink toe. De behandelingsvormen zorgen voor een aanzienlijke verbetering in overleving. Het blijft op dit moment lastig om te bepalen welke behandeling voor welke patiënt het meest geschikt is. Bij patiënten met kanker kunnen zich in het bloed tumorcellen bevinden. Deze tumorcellen worden ook wel circulerende tumorcellen (CTCs) genoemd. De CTCs zijn vrijgekomen van de tumor en in het bloed terecht gekomen. Wij willen in dit onderzoek een nieuwe techniek onderzoeken waarbij we de CTCs zullen filteren uit het bloed door leukaferese om zo hun eigenschappen te kunnen bepalen. Bij leukaferese wordt bloed door een machine gecentrifugeerd en worden CTCs geïsoleerd. Tevens zal circulerend tumor DNA (ctDNA) worden gemeten. DNA bevat informatie over het erfelijk materiaal van cellen en ctDNA zijn DNA fragmenten afkomst van de tumor. In het laboratorium kunnen we de eigenschappen van de tumor bestuderen, maar ook therapieën hierop uittesten. In de toekomst hopen we op deze manier de juiste therapie voor een patiënt te selecteren.

Deelname

Deelname aan de studie houdt in dat wij eerst testen of er CTCs en circulerende tumor DNA (ctDNA) in het bloed aanwezig zijn door het afnemen van 3 bloedbuisjes van 10 ml. We weten namelijk uit eerder onderzoek dat we bij 1/3 van de patiënten géén CTCs kunnen vinden. Als er drie of meer CTCs in het bloed aanwezig zijn, kan de leukaferese plaatsvinden.

Voor de deelname aan de studie is het belangrijk dat de patiënt nog niet gestart is met hormoontherapie. Door deelname aan deze studie kan uitstel van de behandeling van maximaal 2 weken plaatsvinden. Patiënten hebben zelf geen voordeel van deelname aan deze studie. Voor de toekomst levert het onderzoek zeer nuttige wetenschappelijke gegevens op die ervoor zorgen dat we steeds beter de juiste therapie voor prostaatkankerpatienten kunnen bepalen.

Vragen of verwijzingen

Bij vragen of voor nieuwe verwijzingen voor deelname aan PICTURES kan contact worden opgenomen met Khrystany Isebia (arts –onderzoeker, studiecoördinator) via k.isebia@erasmusmc.nl

Meer op DUOS

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected