Press |

Update 10de DUOS Jaarsymposium

Op 4 december, traditiegetrouw de eerste vrijdag van december, wordt het 10de geaccrediteerde DUOS Jaarsymposium in Boerderij Mereveld te Utrecht georganiseerd. Het Symposium is geaccrediteerd met respectievelijk NiV – 3 punten en NVU – 5 punten (NVRO – in behandeling). Boerderij Mereveld kan de huidige normen (1,5 meter afstand) garanderen mits het aantal bezoekers beperkt blijft tot de maximale 30. Daarom is er dit jaar voor gekozen om alleen artsen uit de bij DUOS aangesloten ziekenhuizen toe te laten.

Inschrijving live stream

Het Jaarsymposium wordt hybride georganiseerd. Naast de  aanwezigheid in Boerderij Mereveld, bestaat de mogelijkheid om het Symposium bij te wonen via (geaccrediteerde) live stream. Wie professional is en een toegangscode en -link wenst, kan zich tot 2 december aanmelden met naam, mailadres en BIG-nummer ten behoeve van de accreditatie bij communicatie@stichtingduos.nl. Voor patiënten en/of betrokkenen is het bijwonen van de live stream (ook vanwege de CGR regels)  niet mogelijk.

Omdat het Jaarsymposium in hybride vorm wordt gegoten en de horeca van Boerderij Mereveld is gesloten, is het programma dit jaar van 09.00-12.30. Buitenlandse sprekers zijn prof. Mats Borjesson (Gothenburg)  over ‘Health benefits of physical activity’ en prof. Alberto Briganti (Milaan) over ‘Long-term outcomes of salvage lymph node dissections for nodal recurrence of prostate cancer’. Dr. Martijn Stuiver, klinisch epidemioloog, oprichter van Onconet en zijn loopbaan begonnen als fysiotherapeut in het AvL, heeft eveneens toegezegd om, als vervolg op de presentatie van Mats, te spreken over ‘Exercise is medicine’ en dat specifiek voor de NL situatie. Daarnaast spreekt DUOS bestuurslid dr. Linda Kerkmeijer over de Flame studie bij prostaatcarcinoom; de uitkomsten, huidig inzicht en hoe verder? Werkgroep voorzitters dr. Niven Mehra en dr. Michiel van der Heijden geven een update met betrekking tot de laatste bijeenkomsten. De presentaties van de promovendi en de uitreiking van de Fred Guurink Prijs worden separaat getoond op het DUOS YouTube kanaal.

Er wordt evenals andere jaren voorzien in koffie/thee/frisdrank/snack en lunch(box-to-go).

Houd deze website en de iedere vrijdag verschijnende nieuwsbrief in de gaten voor actueel Symposium nieuws.

We hopen de geregistreerde bezoekers op 4 december in goede gezondheid te ontmoeten in Boerderij Mereveld!

 

 

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in