Press |

Update inschrijving 11de DUOS Jaarsymposium

Voor alle duidelijkheid en tevens aan al die mensen die de afgelopen week verontrust belden cq mailden: het 11de DUOS Jaarsymposium gaat door zoals gepland, te weten een volledige live meeting dit binnen de (dan geldende) coronaregels. Die regels zijn momenteel: coronacheck bij de entree (QR-code), mondkapje, 1,5 meter afstand. Of deze regels nog veranderen, is vooralsnog ook voor DUOS glazen bol, maar u wordt tijdig geinformeerd via de site en via de nieuwsbrieven (zoals eveneens vermeld in de bevestiging die u ontving).

De inschrijving voor dit 11de  DUOS Jaarsymposium (vrijdag 3 december, Boerderij Mereveld te Utrecht) is tot en met vrijdag 26 november geopend. Het symposium is bestemd voor artsen (BIG registratie). Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten worden toegelaten (1 per site). Accreditatie NIV 5 punten, NVU 5 punten, NVRO 6 punten.

DUOS vraagt -tot op heden- geen inschrijfgeld, maar een gift. Giften binnen DUOS komen geheel ten goede aan uro-oncologische studies en berichtgeving. Giften zijn bovendien voor u onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar aangezien DUOS een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is. DUOS verwacht derhalve in 2021 giften tussen de 75 en 150 euro per bezoeker over te maken op het rekeningnummer van:

Stichting DUOS, Rotterdam, NL56RABO 0162 34 62 98, o.v.v. ‘Gift jaarsymposium 2021’

Programma

DUOS is verheugd als buitenlandse gastspreker te hebben aangetrokken:  prof. Nick James en prof. Alison Birtle, beiden vooraanstaand specialist uit de UK.

Op 3 december worden verder de rapportages vanuit de DUOS werkgroepen ‘Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom’ (dr. Niven Mehra) en ‘Spierinvasief Blaascarcinoom’ (dr. Michiel van der Heijden) besproken.

Bestuurslid Linda Kerkmeijer spreekt over MRI gestuurde radiotherapie voor urologische tumoren. Pim van Leeuwen presenteert ‘Image guided surgery prostate cancer’  en Joyce Bomers ‘Focale therapie bij prostaatcarcinoom’.

Tevens wordt de Fred Guurink prijs uitgereikt aan het beste uro-oncologische proefschrift van het jaar en is weer tijd vrijgemaakt voor korte presentaties door promovendi (open inschrijving).

Zie hier het complete programma.

Inschrijven via communicatie@stichtingduos.nl onder vermelding van BIG nummer.

© 2022, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in