Press |

Update NIMBUS: hoeveel blaasspoelingen zijn nodig?

De NIMBUS studie is tijdens de DUOS vergadering van 4 december 2015 besproken door dr. Toine van der Heijden (RadboudUMC). Binnen de studie wordt een nieuwe behandeling voor patiënten met blaaskanker onderzocht: hoeveel blaasspoelingen met BCG zijn nodig om de kans te verkleinen dat de ziekte terugkeert? Mogelijk zijn er minder blaasspoelingen nodig dan het standaardschema van 15. Ook wordt gekeken naar de bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van de behandeling. Er zijn geen wijzigingen in het aantal deelnemende sites, het aantal geïncludeerde patiënten is momenteel bijna 120. De studie zal nog lopen tot eind 2020.

Meer op DUOS

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in