Press |

Update Ostrich studie

Er zijn meerdere behandelopties voor patiënten met uitgezaaid, castratie resistent, prostaatcarcinoom. Welke volgorde optimaal is, is niet bekend.

In de OSTRICh studie wordt voor patiënten met prostaatkanker met kenmerken passend bij een agressiever beloop en eerder behandeld met docetaxel chemotherapie, door het lot bepaald of zij vervolgens worden behandeld met cabazitaxel, chemotherapie of met 1 van de anti-hormonale therapieën abiraterone of enzalutamide. Patiënten kunnen na behandeld te zijn met de behandeling waarvoor zij hebben geloot, worden behandeld met de therapie waarvoor zij niet hebben geloot (cross-over). Patiënten loten dus niet of zij met een bepaalde therapie worden behandeld, maar voor de volgorde van de behandelingen. Het doel van de studie is te onderzoeken welke behandelvolgorde het meest optimaal is voor patiënten met deze tumorkenmerken.

Om de effectiviteit van de behandelingen met elkaar te vergelijken wordt er niet gekeken naar het beloop van het PSA maar naar scanuitslagen, hoe het met de patiënt gaat en of er bijvoorbeeld pijnklachten zijn. Daarom worden er in de OSTRICh studie meer scans gemaakt en worden patiënten vaker op de polikliniek gezien dan gebruikelijk.

Ook wordt er voor aanvullende onderzoeken tijdens de studie extra bloed geprikt. Deze aanvullende onderzoeken hebben tot doel om de werking van de therapieën beter te begrijpen en om zogeheten ‘biomarkers’ te identificeren die een gunstige reactie kunnen voorspellen. Een beloftevolle biomarker die zal worden bepaald, is het circulerende tumor DNA, waarvan al bekend is dat specifieke patronen geassocieerd zijn met gevoeligheid voor specifieke behandelingen.

De OSTRICh studie werd geopend in juni 2017. Inmiddels zijn er 18 ziekenhuizen open voor inclusie en binnenkort participeren nog 2 ziekenhuizen. Met 20 deelnemende ziekenhuizen, is het beoogde aantal behaald. Het doel is om 152 patiënten mee te laten doen aan de studie. Inmiddels zijn er 72 patiënten aangemeld. De studie zal nog geopend zijn tot eind 2020.

Mocht u interesse hebben in deelname, of meer informatie willen over de studie, dan kunt u een mail sturen naar de studiecoördinator: ostrich@nki.nl.

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected