Press |

Urachuskanker of plasbuiskanker: verbeter de informatie

Het lijkt een naald in een hooiberg, maar NFK is voor het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers op zoek naar (naasten van) patiënten die urachus- of plasbuiskanker (gehad) hebben. Beide kankersoorten kennen circa 20 diagnoses jaarlijks. Onder die tientallen mensen zoekt NFK naar personen die willen helpen om informatie en lotgenotencontact te verbeteren. Dit door moderator te zijn van een gespreksgroep of belangenbehartiger voor deze patiëntengroep. Voor meer informatie: Maria Abrahamsz: vrijwilligerscoördinator@nfk.nl

Wat is plasbuiskanker en wat doet DUOS?

Plasbuiskanker wordt ook wel urethrakanker genoemd en ontstaat jaarlijks bij ongeveer 20 ouderen (75-plus). Allleen kanker die in plasbuis zelf is ontstaan heet plasbuiskanker, het betreft dan geen doorgroei van bijvoorbeeld blaas- of nierbekkenkanker. De eerste klachten van plasbuiskanker zijn bloed in de urine en soms een knobbel rond de vagina, penis of in de lies. Er zijn verschillende soorten die op verschillende manieren worden behandeld:

  • urotheelcarcinoom van de plasbuis
  • plaveiselcelcarcinoom van de plasbuis
  • adenocarcinoom van de plasbuis
  • andere soorten plasbuiskanker

De meest voorkomende soort (meer dan de helft) is urotheelcarcinoom en wordt als zodanig behandeld. Ook is de locatie van belang voor de behandeling. Een tumor in het onderste deel van de plasbuis groeit meestal langzaam, een tumor in het bovenste deel, dicht bij de blaas, groeit meestal sneller en kan snel doorgroeien naar penis, prostaat, blaas en vagina. DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) houdt zich bezig met uro-oncologische tumoren in de breedste zin van het woord. Daartoe behoren ook zeker de zeldzame tumoren. Echter, op het gebied van zeldzame tumoren, zijn de onderzoeken zeer schaars.

Wat is urachuskanker en wat doet DUOS?

Urachuskanker is onderdeel van de placenta en is een doorgang die bij een embryo de navel met de blaas verbindt. Rond de geboorte verdwijnt de doorgang. Maar soms blijft de open verbinding bestaan en ontstaan bij jonge kinderen en volwassenen misvormingen. Er komt bijvoorbeeld vocht uit de navel of er ontstaan goedaardige cystes. Circa 15 tot 20 keer per jaar  ontstaat bij (jong)volwassenen een urachuscarcinoom die bij doorgroei naar de blaas slijm of bloed plassen tot gevolg kan hebben. Urachuskanker is echter geen blaaskanker (genetisch-biologisch lijkt het meer op dikkedarm- of maagkanker), meestal is sprake van een adenocarcinoom en helpt chemotherapie niet. Een ander probleem bij urachuskanker is dat de klachten pas laat ontstaan, meestal is er dan al sprake van uitzaaiingen. DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) houdt zich bezig met uro-oncologische tumoren in de breedste zin van het woord. Daartoe behoren ook zeker de zeldzame tumoren. Echter, op het gebied van zeldzame tumoren, zijn de onderzoeken zeer schaars.

Meer op DUOS

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected