Press |

Verhoog volumenorm, verlaag sterftekans

De organisatie SiRM heeft de verwachte sterfte berekend voor de mate van concentratie van acht ingrepen waaronder operatie aan blaaskanker (blaasverwijdering). Daarbij gebruikte men ruim zeventig wetenschappelijke studies naar de relatie van het jaarlijks aantal ingrepen per ziekenhuis en verwachte sterfte. Deze artikelen laten allemaal bij hogere volumes een lagere sterftekans zien.

Het SiRM model verhoogt stapsgewijs de concentratie, met per stap zo min mogelijk toename van reistijd. Het resultaat hiervan is dat met een gemiddelde reistijdtoename van twintig minuten ongeveer honderd sterftegevallen minder worden verwacht. Twee derde hiervan wordt al bereikt met zeven minuten extra reistijd. Vervolgens is gecorrigeerd voor de zestig procent lagere sterftekans bij de onderzochte ingrepen in Nederland.

Verhoog de minimumnormen

Om deze lagere sterfte te bereiken, zouden wetenschappelijke verenigingen volgens SiRM de minimumnormen moeten verhogen. Die liggen nu veelal op twintig tot vijftig ingrepen per centrum per jaar terwijl kwaliteitsverbetering doorgaat bij hogere volumes. Als bijvoorbeeld bij blaasverwijdering 40 in plaats van 20 operaties de norm wordt (Soncos bepaalt deze norm), zou dat alleen al leiden tot een verminderde sterftekans van ruim 8%.

In Nederland is verdere concentratie van complexe zorg volgens SiRM goed mogelijk. De huidige concentratie gaat niet veel verder dan enkele malen de minimumnorm. Er is de afgelopen jaren nauwelijks verder geconcentreerd. De lagere sterftekans weegt ruimschoots op tegen extra reistijd. Er is na concentratie nog voldoende concurrentie; mogelijk neemt die zelfs toe. Ook op andere kwaliteitsmaten verbetert de zorg waarschijnlijk bij verdere concentratie. Bovendien draagt concentratie bij aan efficiëntie, al zijn er wel transitiekosten en weerstand. In de praktijk van concentratie moet rekening gehouden worden met voor- en nazorg en bestaande infrastructuur.

Bron: SiRM (Strategies in Regulated Markets), lees hier ook het complete rapport ‘Concentratie van complexe ingrepen kan meer dan 200 sterftegevallen vermijden’

Meer op DUOS

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected