Press |

Voorwaarden behandeling uro-oncologische tumoren

SONCOS (Stichting Oncologische Samenwerking) publiceert jaarlijks een nuttig rapport ‘Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland’. Deze week verscheen het zevende SONCOS normeringsrapport (2019). Het rapport voorziet in de behoefte van de beroepsgroepen van chirurg-oncologen (NVCO), internist-oncologen (NVMO) en radiotherapeut-oncologen (NVRO) om de (rand) voorwaarden waar goede oncologische zorg aan zou moeten voldoen, vast te leggen. Normen zijn geen doel op zich, maar gebaseerd op het streven van medisch specialisten om de zorg voor hun patiënten voortdurend te verbeteren. Professionaliteit is dan ook het uitgangspunt van de normen. De normen zijn een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook richtlijnen, kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn. Oncologische zorg is echter bij uitstek multidisciplinair, hetgeen zich uit in een groot aantal disciplines dat een bijdrage levert aan de SONCOS normen. Dit jaar hebben 26 partijen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het normeringsrapport.

Normen urologische tumoren

Vanaf pag 28 in dit rapport wordt de normering rond urologische tumoren behandeld. Enkele voorbeelden:  voor de behandeling van spierinvasief blaascarcinoom dient een zorginstelling onder meer te voldoen aan een bepaald aantal cystectomieën. Voor blaascarcinoom bedraagt dit aantal vanaf 1 januari 2019 minimaal 20 per jaar per locatie, uitgevoerd door gekwalificeerde urologen.

Voor prostaatcarcinoom geldt dat Het aantal radicale prostatectomieën vanaf 1 januari 2019 minimaal 100 per jaar per locatie dient te bedragen.

Voor testiscarcinoom geldt onder meer het volgende. Een zorginstelling die patiënten met stadium I testiscarcinomen behandelt, dient jaarlijks tenminste 5 nieuwe patiënten met dit stadium in follow-up te zien. Indien een zorginstelling patiënten met een stadium hoger dan stadium I, maar wel “good risk” behandelt, moeten dit er tenminste 10 per jaar zijn. Alle patiënten met intermediaire of slechte prognose gemetastaseerde ziekte worden doorverwezen naar en behandeld in een referentiecentrum. Een kliniek die retroperitoneale lymfeklierdissecties als behandeling aanbiedt, dient dat tenminste 10x per jaar uit te voeren.

Voor specialisten en voor patiënten bieden deze voorwaarden een handige leidraad in de selectie welke zorginstellingen aan minimale normen voldoen.

Meer op DUOS

 

 

 

 

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected