Press |

Vrijwel alle prostaatkankeroperaties in Randstad

Centralisatie en specialisatie van zorg: het is een ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet waarover u op Stichting DUOS veel informatie zult vinden. Recent kwam in het nieuws dat die centralisatie al zodanig ver is gevorderd dat gesteld kan worden dat bijna alle prostaatkankeroperaties plaats vinden in de Randstad. Dit naar aanleiding van het Anser Prostaatnetwerk dat bestaat uit zeven voornamelijk Zuid-Hollandse ziekenhuizen die per 1 september gaan samenwerken op het gebied van prostaatkanker.

Vanaf september worden de prostaatkankeroperaties geconcentreerd in de Anser Prostaatoperatiekliniek in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Diagnostiek, overige behandelingen en nazorg zullen worden gedaan binnen een Anser Prostaatcentrum in een van de aangesloten ziekenhuizen. De deelnemende ziekenhuizen zijn: Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haaglanden Medisch Centrum, Leids Universitair Medisch Centrum en OLVG. Het OLVG is net als het Maasstad Ziekenhuis Santeon-partner.

Duizend prostaatkankeroperaties per jaar

Het Anser Prostaatnetwerk verwacht op jaarbasis 1000 prostaatkankeroperaties te gaan doen. Vorige week gaven negen ziekenhuizen uit de regio Amsterdam aan zo’n 750 ingrepen per jaar voor hun rekening te gaan nemen. Samen met het Prostaatkankercentrum van Reinier Haga in Delft, waar nu 250 operaties per jaar plaatsvinden maar waar een groei naar maximaal 450 operaties wordt verwacht, komen de expertisecentra in de Randstad dicht bij het aantal van 2500 prostaatkankeroperaties die jaarlijks in Nederland worden uitgevoerd.

Concurrentie

Chris Bangma, uroloog in het Erasmus MC, is een van de kartrekkers van de Anser Prostaatoperatiekliniek. Hij erkent dat er op papier door verschillende partijen hoge aantallen worden geclaimd. ‘Maar het zijn uiteindelijk de zorgverzekeraars die de patiëntenstroom leiden; er is geen sprake van onderlinge concurrentie. Innovatie en verbetering is ons doel, wij worden geen cent beter van hogere capaciteit.’ Ook benadrukt Bangma de vrije keuze van de patiënt. Toch zal marktwerking er op termijn toe kunnen leiden dat ziekenhuizen die niet bij de netwerken zijn aangesloten patiënten kwijtraken, waarmee de concurrentiestrijd om de patiënt lijkt losgebarsten.

Geografische afwegingen

Het is in geografisch opzicht opvallend te noemen dat het Amsterdamse OLVG zich heeft aangesloten bij het netwerk van Zuid-Hollandse ziekenhuizen, in plaats van bij het Prostaatkankernetwerk. Hierin zitten onder andere het Antoni van Leeuwenhoek en de Amsterdamse universitair medische centra. Volgens George van Andel, uroloog in OLVG, heeft dat voornamelijk te maken met het tijdspad waarin de gesprekken hebben plaatsgevonden. ‘Aanvankelijk wilden we met de Santeon-partners een dergelijk netwerk opzetten, maar dat is niet gelukt. Na een aantal jaren zonder concreet resultaat en met de komst van het verplichte aantal prostaatkankeringrepen per jaar, besloot een deel van de Santeon-ziekenhuizen in gesprek te gaan met ProstaatPartners, waaronder het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis, om verdere samenwerking te zoeken. Hier is het Anser Prostaatnetwerk uit voortgekomen met kwaliteitsafspraken over de volle breedte van het zorgtraject. Professionals moeten eraan toe zijn om een deel van de zorg te verplaatsen; dat is nog niet overal het geval.’

Afgelopen vijf jaar minimaal 250 ingrepen

Vier urologen zullen de operaties in het Maasstad Ziekenhuis gaan uitvoeren. Afhankelijk van de groei van het aantal ingrepen komen daar in januari 2019 nog twee urologen bij. Nu zitten de deelnemende ziekenhuizen op gezamenlijk 600 ingrepen per jaar. De selectie van urologen verliep volgens Chris Bangma heel soepel. Een van de criteria was dat de geselecteerde specialisten in de afgelopen vijf jaar minimaal 250 ingrepen hadden uitgevoerd. ‘In totaal zijn we met twintig urologen, bij veel van hen was het aantal ingrepen dat zij jaarlijks deden al flink verdund. Een ander criterium was dat de zes urologen in staat waren om minimaal vijf jaar aan te blijven, daarmee vielen ook kandidaten af die bijna met pensioen gaan.’

Bron; Zorgvisie

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected