Press |

Vul de vragenlijst in voor betere zorg

Op 25 juni is NFK  een campagne gestart waarin aan mensen die kanker hebben (gehad) werd gevraagd om de vragenlijsten van hun ziekenhuizen in te vullen. Hoe meer patiënten deze vragenlijsten invullen, hoe beter zorgverleners weten hoe het  met u, als patiënt gaat én wat u vindt van de door het ziekenhuis geleverde zorg.

Op de oncologische ziekenhuisafdelingen die deelnemen aan de campagne zijn een aantal campagne-uitingen zichtbaar, zoals posters, folders en een animatievideo. Hierin wordt uitleg gegeven over wat de vragenlijsten zijn, hoe ze worden aangereikt aan patiënten en wat het belang van invullen is voor de patiënt zelf, zijn medepatiënten en de zorgverleners. Hiernaast voert NFK ook on- en offline actief een bewustwordingscampagne (bijvoorbeeld door inzet van social media en abri’s).

PROM en PREM

Er zijn twee soorten vragenlijsten, de Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs). De resultaten uit deze vragenlijsten vormen een essentiële bron van informatie voor de zorgverleners en voor de patiënt, zowel op individueel- als op groepsniveau.

PROMs zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer. Het mooie hiervan is, dat als zorgverleners weten hoe het met een patiënt gaat, zij samen met de patiënt de zorg beter kunnen afstemmen op de behoeften van de patiënt (Samen Beslissen en behandeling op maat). PROMs verhogen bovendien het inzicht van de patiënt in het eigen functioneren, dit ondersteunt de patiënt bij het nemen van de regie in het ziekte- en behandelproces. PROM-uitkomsten van patiëntengroepen kunnen worden ingezet bij voorlichting, belangenbehartiging en keuze-informatie.

PREMs zijn korte (landelijk vastgestelde) vragenlijsten, die anoniem worden ingevuld door de patiënt. De vragenlijsten geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis. PREM-uitkomsten geven het ziekenhuis nieuwe inzichten en dragen bij aan de verbetering van de zorg voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

NFK ziet een duidelijke meerwaarde van het gebruik van PROMs en PREMs in de oncologische zorg en vindt dat alle kankerpatiënten hier zo spoedig mogelijk van moeten kunnen profiteren. De uitkomsten van de patiëntenvragenlijsten dragen bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg. Daarom heeft NFK de campagne geïnitieerd om zowel patiënten met kanker, als zorgverleners over het belang van vragenlijsten te informeren en patiënten te stimuleren deze vragenlijsten in te vullen.

Voor meer informatie, bezoek de NFK-site.

© 2018, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in