Wat gebeurt er met uw donatie?

Met uw donatie aan DUOS maakt u onderzoek naar kanker mogelijk. Stichting DUOS (Dutch Uro Oncology Studygroup) is een laagdrempelige, kleinschalige organisatie met korte lijnen. De overhead is minimaal. Met andere woorden: binnen DUOS blijft vrijwel niets ‘aan de strijkstok hangen’. Van iedere gedoneerde euro gaat minimaal 95 cent rechtstreeks naar studies of voorlichting. Maar hoe gaat die weg van uw donatie naar kankeronderzoek eigenlijk?

  1. Inkomsten en uitgaven

Alle donaties en ondersteuningen komen op de Jaarrekening. Daarin staan de balans en alle inkomsten en uitgaven van Stichting DUOS. Stichting DUOS is een ANBI stichting. Het Jaarverslag en de Jaarrekening zijn transparant en openbaar, niet alleen via ANBI (klik hier voor de ANBI pagina met Jaarverslag en Jaarrekening),maar ook via de DUOS site (type Jaarverslag bij de zoekfunctie op de homepage www.stichtingduos.nl).

  1. Subsidieaanvraag

Onderzoekers uit het hele land die zich sterk maken voor uro-oncologische studies (prostaatkanker, blaaskanker, zaadbalkanker) kunnen meedoen met de 2x per jaar georganiseerde Grant ronde van Stichting DUOS. Het Bestuur van Stichting DUOS beoordeelt of het onderzoeksvoorstel voldoet aan alle (kwaliteits) eisen. Daarnaast initiëren de DUOS-werkgroepen (‘Spierinvasief Blaascarcinoom’ en ‘Gemetastaseerd Prostaatcarcinoom’) studies.

  1. Onderzoekers aan de slag

Is het onderzoek goedgekeurd? Dan gaan de onderzoekers aan de slag. De lengte van de onderzoeken binnen DUOS varieert van enkele maanden tot vier jaar. Binnen DUOS worden permanent meer dan 20 studies uitgevoerd (kijk op www.stichtingduos.nl onder Studies Uro-oncologie, Prostaatkankerstudies of Blaaskankerstudies).

  1. Alle voortgang en resultaten worden gepubliceerd

Vraagt u zich af wat er met uw donatie gebeurt? Bij andere organisaties wordt u zelden op de hoogte gehouden. Binnen DUOS kunt u precies alle stappen en trajecten via de site volgen. Iedere studie wordt minimaal twee keer per jaar geupdated. Conclusies en resultaten worden gepubliceerd in de vakliteratuur en op de site.

  1. Langer leven

Uiteindelijk komt het middel of de behandeling op de markt. Dankzij onderzoek kunnen meer mensen in de toekomst kanker overleven. Op dit moment zijn ruim 61% van alle patiënten na vijf jaar nog in leven. In 1949 was dit nog maar 25%. Kanker wordt langzaam maar zeker een chronische ziekte.

  1. Minder kanker

Voorkomen is beter dan genezen. Maar helaas kunt u kanker niet altijd voorkomen door gezond te leven. Wel toont onderzoek aan dat meer dan één derde van alle kankers te voorkomen zijn. Zo weten we steeds beter op welke risicofactoren we zelf meer of minder invloed hebben. Een gezonde leefstijl speelt daarbij een belangrijke rol. Vandaar dat Stichting DUOS ook preventieonderzoek steunt, en wekelijks in haar nieuwsbrief voorlichting geeft over onder meer deze onderwerpen.

Samen zorgen we voor minder kanker.