Press |

Watchful waiting identificatie bij gemetastaseerd niercel carcinoom

ESMO-nieuws. In de IMPACT-RCC studie werd bij patiënten met een gemetastaseerd heldercellig niercel carcinoom gekeken naar de waarde van een 89Zr-girentuximab-PET/CT en 18F-FDG (FDG)-PET/CT scan naast de standaard CT-scan in het identificeren van patiënten bij wie het veilig is om te wachten met systeem behandeling (=watchful waiting). Het primaire eindpunt kunnen we nog niet laten zien omdat de follow-up periode nog niet is afgerond. De resultaten van een secundair eindpunt werden gepresenteerd.

Bij in totaal 42 patiënten met een goed tot intermediaire prognose op basis van prognostische factoren volgens IMDC, werden 449 metastasen gezien. Gemiddeld zijn dit 7 metastasen per patiënt. De meeste laesies werden gezien in de longen. Door de CT-scan te combineren met de 89Zr-girentuximab- PET/CT werd 91% van alle metastasen gevonden, significant meer dan de CT-scan alleen (56%) of de CT-scan in combinatie met de FDG-PET/CT scan (84%) (p<0.001). De meerwaarde van de 89Zr-girentuximab-PET/CT scan werd vooral gezien in de botten, wekedelen en hersenen.

De CT-scan alleen geeft een onderschatting van de uitgebreidheid van de ziekte, en het toevoegen van de 89Zr-girentuximab-PET/CT optimaliseert deze beeldvorming meer dan de FDG-PET/CT.  Deze verbetering kan bijdragen aan het maken van een juiste inschatting van de prognose, en de beslissing over lokale dan wel systeem behandeling. Of de 89Zr-girentuximab-PET/CT zelf ook een prognostische waarde heeft zal duidelijk worden met het bekend worden van de resultaten van de periode van ‘watchful waiting’ (=afwachtend beleid). De resultaten worden begin 2019 verwacht.

Poster: Lesion detection by 89Zr-girentuximab and 18F-FDG PET/CT in addition to contrast enhanced CT in newly diagnosed patients with metastatic clear cell renal cell carcinoma

 

© 2019, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in