Press |

Welke blaaskankerpatienten hebben baat bij pembrolizumab? Update RESPONDER studie

Sinds september 2017 is de RESPONDER studie geopend in het Erasmus MC te Rotterdam. De volledige titel van de studie is: “Biomarker discovery study to identify patients with advanced urothelial cancer benefitting from pembrolizumab treatment”.

Immuuntherapie voor blaaskanker

Pembrolizumab is geregistreerd en wordt in Nederland toegepast in de 2e lijn (dat is na eerdere behandeling met chemotherapie) voor behandeling van lokaal gevorderde of uitgezaaide vorm van blaaskanker. Uit een groot internationaal onderzoek is namelijk gebleken dat behandeling met pembrolizumab niet alleen leidt tot tumorverkleining maar ook tot overlevingswinst ten opzichte van chemotherapie. Ook bij patiënten die niet eerder behandeld zijn met chemotherapie (bijvoorbeeld vanwege een verminderde nierfunctie) is onderzoek gedaan naar pembrolizumab behandeling. De eerste resultaten van deze studies laten zien dat pembrolizumab effectief kan zijn voor bijna 40% van de patiënten waarbij een bepaalde biomarker (PD-L1) is aangetoond in de tumor. Overleving bij die groep lijkt ook gunstiger dan doorgaans kan worden bereikt met chemotherapie zoals carboplatin en gemcitabine. Behandeling met pembrolizumab in de 1e lijn is op dit moment nog niet gebruikelijk in Nederland omdat er nog geen direct vergelijkend onderzoek is gedaan.

De RESPONDER studie

Omdat pembrolizumab helaas maar bij een deel van de blaaskanker patiënten effectief is, is het van belang om te trachten dié patiënten te identificeren die zinvol behandeld kunnen worden. Dat geldt omgekeerd ook voor de patiënten waarbij geen effect van de immuuntherapie wordt verwacht. Dit om te voorkomen dat deze patiënten onterecht blootgesteld worden aan een niet- effectieve behandeling. Helaas kunnen we deze selectie nu nog niet maken omdat nog niet goed bekend is welke factoren hierbij van belang zijn. De Responder studie is bij uitstek een studie waarbij we naar deze factoren onderzoek doen.

Deelnemende centra

Sinds maart 2018 is naast het Erasmus MC ook het Amsterdam UMC – Locatie VUmc open voor inclusie van nieuwe patiënten. Sinds 29 augustus 2018 is de studie ook geopend het Amphia Ziekenhuis Breda. Op zeer korte termijn zal de studie ook open gaan in het UMC+ Maastricht. Later zullen ook satelliet centra opengaan; dit zijn centra die patiënten naar het Erasmus MC verwijzen voor de eerste onderzoeks- en behandelfase. Als na 5 toedieningen blijkt dat de behandeling aanslaat, kan de patiënt weer naar het eigen satelliet centrum worden terugverwezen en daar de behandeling voortzetten.

In totaal zullen 80 patiënten behandeld worden binnen de RESPONDER studie. Momenteel zijn er 30 geincludeerd. Voor nieuwe verwijzingen voor deelname aan de RESPONDER studie in het Erasmus MC kunnen artsen contact opnemen met Maud Rijnders (arts-onderzoeker, studie coördinator) of Debbie Robbrecht (internist-oncoloog) via responder@erasmusmc.nl. Voor deelname in het Amsterdam UMC – Locatie VUmc kunt u contact opnemen met Jens Voortman (internist-oncoloog) via j.voortman@vumc.nl. Voor deelname in het Amphia Ziekenhuis in Breda kunt u contact opnemen met Hans Westgeest (internist-oncoloog) via HWestgeest@amphia.nl.

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in