Press |

Welke ondersteunde zorg ontving u in het ziekenhuis?

Welke ondersteunde zorg ontving u in het ziekenhuis en wat zijn uw behoeften? Die vragen stelt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) van 15 tot 29 mei, in samenwerking met alle kankerpatiëntenorganisaties waaronder die van prostaatkanker, blaaskanker en  zaadbalkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd via Doneerjeervaring.nl.

Deze vragenlijst is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad). Laat het weten, het doneren van je ervaring duurt maar 5 minuten en antwoorden blijven anoniem. Met jouw hulp kan de NFK-belangenbehartiger expertzorg Irene Dingemans opkomen voor de belangen van álle kankerpatiënten: “Had jij een vast aanspreekpunt in het ziekenhuis? Kreeg je begeleiding en ondersteuning aangeboden en wat vond je daarvan? En vind jij het belangrijk om deze zorg te krijgen?” Jouw input gebruikt zij, als patiëntvertegenwoordiger, in haar gesprekken met artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de overheid. Hiernaast worden de uitkomsten uit dit onderzoek gebruikt door kankerpatiëntenorganisaties in hun belangenbehartiging.

Als federatie van kankerpatiëntenorganisaties stelt NFK eisen aan ziekenhuizen – randvoorwaarden waar ze aan moeten voldoen – om kankerzorg te mogen leveren. Naast eisen die zich richten op goede medische zorg, zetten ze zich ook in voor goede begeleiding en nazorg. Zo vinden ze het belangrijk dat alle (ex-)patiënten een laagdrempelig ‘vast aanspreekpunt’ in het ziekenhuis hebben. Maar ook dat patiënten, wanneer nodig, aanvullende psychosociale of lichamelijke ondersteuning krijgen. Momenteel is hier onvoldoende zicht op: krijgen (ex-)patiënten deze zorg ook daadwerkelijk aangeboden?

© 2020, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in

error: Content is protected