Press |

Wereldwijd tekort BCG voor niet-spierinvasief blaascarcinoom

Maintenance behandeling met intravesicale spoelingen met bacille Calmette-Guérin (BCG) is de behandeling van voorkeur voor patiënten met een hoog risico niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas. BCG is een levend vaccin waarvan de productie arbeidsintensief is. Eén van de producenten, Sanofi, heeft afgelopen zomer haar productiefaciliteit in Canada definitief gesloten. Hiermee is het wereldwijde tekort aan BCG weer actueel geworden. Ook in Nederland hebben verschillende ziekenhuizen opnieuw problemen met de levering van BCG ondervonden. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe behandelopties voor hoog risico niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas. Enkele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied volgen hier onder.

De recente publicatie Intravesical rAd–IFNa/Syn3 for Patients With High-Grade, Bacillus Calmette-Guerin–Refractory or Relapsed Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer: A Phase II Randomized Study in de Journal of Clinical Oncology van Shore et al. toonde de resultaten van een gerandomiseerde fase II studie waarbij patiënten die faalden op BCG therapie behandeld werden met intravesicale spoelingen met recombinant adenovirus interferon-alfa in lage versus hoge dosis. Van de 40 evalueerbare patiënten bleek 35% vrij van hooggradig recidief 1 jaar na start behandeling. Het middel werd goed verdragen in dit cohort. Mogelijk dat de studie een vervolg gaat krijgen in een gerandomiseerde fase 3 studie.

Joost Boormans, bestuurslid van DUOS, presenteerde de poster Hyperthermic intravesical chemotherapy for BCG -unresponsive or  BCG -ineligible non-muscle invasive bladder cancer patients begin deze maand op het Annual Congress on Bladder Cancer in Edinburg, VK, met de resultaten van intravesicale chemohyperthermie (HIVEC®) met Mitomycine C in een cohort van 25 patiënten die faalden op BCG therapie (zie bijgevoegde poster). Na 1 jaar was  48% van de patiënten recidiefvrij en de recidiefvrije overleving voor patiënten die eerder adequate behandeling met BCG hadden gehad en zodoende gedefinieerd werden als BCG-unresponsive was 13,8 maanden (SE 2,7). De resultaten van gerandomiseerde fase 3 studies waarbij BCG met intravesicale chemohyperthermie met HIVEC® vergeleken wordt, worden medio volgend jaar verwacht.

In het Erasmus MC Kanker Instituut is momenteel de Keynote/ MK-057 studie open waar patiënten met BCG-unresponsive hoogrisico niet-spierinvasief urotheelcarcinoom van de blaas (gedefinieerd als recidief of persisterend hooggradig NMIBC na adequate BCG behandeling) behandeld worden met pembrolizumab 1x per 3 weken. Deze wereldwijde fase II studie zal 260 patiënten recruteren. De studie is gepowerd om een  recidiefvrije overleving van 20% na 1 jaar aan te tonen. Inmiddels participeren in Nederland 10 patiënten in deze studie en de interim-analyse van de eerste 80 patiënten heeft aanleiding gegeven om de studie te continueren. Mocht u een patiënt hebben die in aanmerking komt voor deze studie dan kunt u contact opnemen met Joost Boormans, uroloog, Erasmus MC of mailen naar blaaskankercentrum@erasmusmc.nl

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in