Press |

Zeldzame kankers in de belangstelling

Binnen DUOS (Dutch Uro-Oncology Studygroup) is aandacht voor 2 zeldzame kankers: zaadbalkanker en peniskanker. Recent is een grant verleend voor een studie naar late effecten bij zaadbalkanker, en sinds geruime tijd draait de studie Chemoradiatie bij peniskanker. De laatste jaren lijkt er meer belangstelling te ontstaan voor zeldzame kankers. Zo is het project Joint Action on Rare Cancers (JARC) is afgesloten met de presentatie van de ‘Rare Cancer Agenda 2030’ in het Europees Parlement. Vierendertig partijen uit 18 lidstaten hebben de laatste drie jaar bijgedragen aan het ontwikkelen van concrete handvatten om de uitkomsten en ongelijkheden voor alle Europese patiënten met een zeldzame kanker te verminderen. Het project levert tien gedragen en innovatieve aanbevelingen op voor de zeldzame kankers op het gebied van kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs, diagnostiek en behandeling.

Tijdens slotbijeenkomst in het Europees Parlement zijn de aanbevelingen uit de JARC, ‘Rare Cancer Agenda 2030’, gepresenteerd. Deze aanbevelingen kunnen via de Europese Referentie Netwerken (ERN’s) voor zeldzame kankers in alle lidstaten geïmplementeerd worden.

Lees verder op IKNL.nl

© 2021, Stichting DUOS, redactie en teksten: Kuip&Ko, website: sbddesign.nldisclaimer   |   log in